| 24.02.2022

Fri tillgång till forskning om humanitär logistik från och med nästa år

Från och med 2023 kommer alla att kunna läsa den vetenskapliga tidskriften Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management avgiftsfritt på nätet.

Förlaget Emerald Publishing har ingått ett sponsoravtal om open access med den ideella organisationen HELP Logistics. Beslutet glädjer Hankens rektor Karen Spens och professor Gyöngyi Kovács, grundarna av tidskriften.

- En av de viktigaste framgångsfaktorerna inom humanitär logistik är ett starkt samband mellan forskning och praktik. Nu får alla, både inom och utanför den akademiska världen, tillgång till forskningen vilket leder till mycket större inflytande, konstaterar Karen Spens.

- På grund av pandemin är tidskriften mer aktuell än någonsin. Det finns så mycket som andra branscher kan lära sig av humanitär logistik, till exempel gällande flexibilitet, säger Gyöngyi Kovács.

Tidskriften Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management grundades på Hanken 2010. Tack vare HUMLOG-institutets banbrytande forskning om humanitär logistik och försörjningskedjor fick Karen Spens och Gyöngyi Kovács den prestigefyllda frågan av förlaget Emerald Publishing att grunda och fungera som redaktörer för tidskriften.

Tidskriften, som är ledande inom området, har alltid haft någon slags koppling till HUMLOG-institutet. Gyöngyi Kovács är igen, efter en paus, medredaktör, den här gången tillsammans med professor Nezih Altay från DePaul University i Chicago.

- Jag vill verkligen tacka Nezih Altay som aktivt deltog i förhandlingarna om open access-beslutet bland annat under sin tid som Fulbrightstipendiat på Hanken förra våren. Likaså skall Sean Rafter från HELP Logistics, som är finansierad av Kühne Foundation, ha ett stort tack. Detta skulle inte ha varit möjligt utan hans kraftansträngningar, konstaterar Gyöngyi Kovács.