| 15.02.2022

Mitt i katastrofen – testa din kristålighet på vetenskapscentret Heureka

Person tittar på en ljusinstallation föreställande brand
Jordbävningar, stormar, översvämningar, skogsbränder – naturkatastroferna har ett hårt grepp om vår värld. För att vi ska kunna hantera katastroferna på bästa sätt behövs två saker: samarbete och förtroende.

På vetenskapscentret Heureka i Vanda pågår utställningen Mitt i katastrofen där du kan testa dina resiliensfärdigheter, det vill säga kristålighet, för att möta starka naturkrafter. Hankens HUMLOG-institut är en av samarbetspartnerna och har spelat en central roll i planerandet och genomförandet av utställningen.

- Målet med utställningen är att få dig att reflektera på vad som kan hända i din omgivning, hur du kan förbereda dig, hur du kommer att reagera och hur du kan hjälpa dig själv, din familj och samhället, berättar Gyöngyi Kovács, professor i humanitär logistik vid HUMLOG-institutet.

HUMLOG har bland annat utformat utställningens struktur där tanken är att kriståligheten stärks genom att se det cykliska i naturkatastrofer.

- Först förbereder vi oss för en katastrof, sedan möter vi den och så är det dags för återuppbyggnad och återhämtning. Med hjälp av nya erfarenheter kan vi sen möta nästa naturkraft. Det är tack vare HUMLOG som vi har ett resiliensperspektiv i stället för att gå rakt på de skrämmande naturkatastroferna, berättar utställningsplanerare Emmi Huhtaniemi på Heureka.

Eftersom utställningen också riktar sig till barn har man valt att fokusera på vardag, gemenskap och förberedelser.

- Vi får en felaktig bild av naturkatastrofer via nyheter eller actionfilmer, att något händer plötsligt och överraskande. I själva verket lever människor ofta en vanlig vardag i de här områdena och är förberedda på det som ska hända, säger Emmi Huhtaniemi.

Interaktivitet och ljusinstallationer

I mitten av utställningslokalen kan besökaren via interaktiva spel träna på att transportera katastrofhjälp genom svår terräng, rädda människor från havet med en helikopter eller bygga upp en stad i spillror även om man saknar ett gemensamt språk. Nyckelordet är gemenskap, alla övningar ska göras tillsammans med andra. Spelområdet omringas av de fyra elementen vatten, vind, eld och jord som framställs med hjälp av färgsprakande ljus- och ljudinstallationer av konstnären László Zsolt Bordos.

Tre personer räddar personer från havet med en helikoptersimulator
Uppdrag: Att rädda människor från havet med en helikopter

Efter att ha upplevt de starka naturkrafterna får man ta del av verkliga händelser. På väggarna står citat av människor som drabbats av eller hjälpt till vid en naturkatastrof. I en monter ligger en samling teddybjörnar som har stickats av frivilliga och delats ut till barn som varit med om skogsbränder i Australien. I bakgrunden upprepas en filippinsk radiojingel på tagalog med uppmaning om att koka vattnet innan man dricker det.

Även om Finland än så länge inte har drabbats av stora naturkatastrofer är utställningen relevant också här.

- Vi lever i en omvälvande värld med klimatförändringen och nu senast coronapandemin, det finns säkert en oro i oss alla. Då kan det vara bra att genom utställningen reflektera på hur vi redan förberett oss för eventuella katastrofer och vad som kunde förbättras, säger Emmi Huhtaniemi.

Tidskrävande men meningsfullt projekt

Gyöngyi Kovács berättar att samarbetet med Heureka startade för flera år sen. Först sökte Hanken forskningsfinansiering tillsammans med Heureka men utan framgång.

- Vi valde då att arbeta med Heurekaprojektet bland annat inom ramen för vår projektkurs i företagsansvar och humanitär logistik. Studenterna jobbade med utställningen från olika perspektiv, en del skrev essäer om resiliens medan andra arbetade fram konkreta idéer för utställningen. Vissa av idéerna, som helikopterräddningen, att välja rätt saker att ta med sig då man evakueras eller att koordinera leveranser i katastrofdrabbade områden finns faktiskt med i utställningen, berättar Gyöngyi Kovács.

Ett spel med små kulor som föreställer människor, målet är att få kulorna till den andra sidan genom hinder
Nyckelordet är gemenskap, alla övningar ska göras tillsammans med andra.

Projektet har enligt Kovács varit väldigt roligt, annorlunda, spännande och tidskrävande. Vissa har också varit skeptiska eftersom arbetet inte leder till konkreta forskningsresultat.

- Men studenterna gillade verkligen kursen! Och vi ska inte glömma vilken möjlighet till samhällelig påverkan det här är. Hanken skulle inte nå så många människor i vanliga fall, i synnerhet som utställningen också skall visas på andra håll i världen.

  • Utställningen Mitt i katastrofen Opens in new window är öppen till 7.1.2024. HUMLOG deltar som en av huvudsamarbetspartnerna i en familjedag för utställningen på Heureka 26 mars 2022 (mer info senare).

Text: Jessica Gustafsson

Foto: Wille Nyyssönen/Heureka