| 19.01.2022

Hanken tar nya steg mot i koldioxidneutralitet

År 2019 förband sig Hanken att bli koldioxidneutral senast år 2030. Som ett steg mot det målet har högskolan nu kompenserat för våra beräknade utsläpp från 2020.

Hankens beräknade koldioxidutsläpp från 2020 är 266,14 ton. I år stod flygresorna för 22 % av utsläppen, vilket är betydligt lägre än den andel på nästan 75 % av utsläppen som flygresorna utgjorde 2019. Nästan hälften av Hankens utsläpp år 2020 kom från energiförbrukning.  

Även om utsläppen 2020 var betydligt lägre än under tidigare år på grund av pandemin, kommer Hanken att fortsätta att fokusera på att minska våra utsläpp av koldioxidekvivalenter när vi återgår till normal verksamhet.  

Hanken har liksom förra året använt ett Gold Standard Opens in new window -certifierat projekt, WithOneSeed Community Forest Programme i Östtimor, för att kompensera för högskolans koldioxidutsläpp.
 
WithOneSeed Opens in new window är ett lokalt skogsbruksprojekt som fokuserar på beskogning i en tropisk region och att förbättra resiliensen hos självförsörjande lokalsamhällen. Projektet har eliminerat över 50 000 ton koldioxidutsläpp från den globala atmosfären och har erhållit status som internationellt certifierat kolskogsprogram under Gold Standard Foundation

– WithOneSeed-projektet hjälper inte bara små lokalsamhällen att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling, utan är också ett utmärkt exempel på hur dessa samhällen har en global inverkan. Hanken har återigen valt WithOneSeed för vår koldioxidkompensation 2020 eftersom vi fortsätter att se det lokala och globala värde som ett sådant projekt för med sig, säger David Grant, prorektor med ansvar för forskning och samhällsansvar.

Eftersom många nya, mindre koldioxidintensiva, möjligheter har dykt upp – delvis på grund av pandemin – kommer Hanken att fortsätta att utveckla nya strategier för att nå koldioxidneutralitet senast 2030.