| 16.11.2020

Sustainable strategies in turbulent times – "Många förändringar är här för att stanna”

Sustainable Strategies
Konsumenternas val kommer att inverka starkt på den kommande samhällsutvecklingen. Det är ändå för tidigt att säga vilka av de förändringar i människornas beteende som coronapandemin gett upphov till som består. Det konstaterade paneldeltagarna i diskussionen ”Sustainable Strategies in Turbulent Times – Key Factors for Renewal”, som sändes online från Hanken den 11 november.

Se sändningen här

Kristina Heinonen, professor i tjänste- och relationsmarknadsföring på Hanken, förutspår att hälsa och välmående kommer att vara allt viktigare för människorna i framtiden.

– Vi har redan under ett antal år fått se att människor satsar all mer på att må bra, och det här är en trend som sannolikt kommer att förstärkas. Därtill tror jag att säkerhet kommer att få en allt större betydelse för människor, vi kommer att fortsätta vara uppmärksamma på utrymmet omkring oss när vi rör oss bland folk – hur långt avståndet är till andra och vad vi rör.

Alla paneldeltagarna var ense om att miljö- och sociala frågor i fortsättningen kommer att vara centrala värden som styr samhällsutvecklingen.

– Det här är något som faktiskt fått lite mindre uppmärksamhet under kristiden, men det är en trend som länge varit stark, säger Sebastian Nyström, EVP & Chief Transformation Officer vid SOK.

Nyström tror också att resor, sport och annat som för människor samman kommer tillbaka.

– Jag tror det för att människan är social. Men det som jag ännu inte kan säga är när det sker och om det kommer att vara lika viktigt för människorna som förut.

 

Vilka företag vill man stöda?

Stödpaket för företag, uppsagda och permitterade har varit vardag under det pågående året runtom i världen. Det har lett till att offentliga sektorns lån ökat så mycket att det inte kan fortsätta på samma sätt, säger Heidi Schauman, chefsekonom vid Swedbank.

– Politiker kommer redan nästa år att vara tvungna att välja och ta ställning till vilka företag och sektorer man vill stöda. Det här är en ytterst svår fråga och kommer också att leda till massiv kritik mot politiker.

Coronapandemin har inverkat väldig olika på olika branscher och flygbolagen hör till de hårt drabbade. När hållbara strategier dryftas är det viktigt att man tar hänsyn till hållbarhetens alla tre aspekter – det ekonomiska, ekologiska och sociala – säger Fredrik Wildtgrube, Vice President vid Finnair Cargo.

– Betonar man för starkt bara en aspekt händer det lätt att strategin inte är hållbar i längden. Det är också viktigt att komma ihåg att olika branscher är kopplade till varandra och påverkar varandra. När flygbolag slutar flyga påverkas många företag i servicebranschen.

Paneldebatten modererades av Marc Hinnenberg, VD på Hanken & SSE Executive Education. Som programvärd fungerade Camilla Wardi, chef för näringslivsrelationer och samverkan på Hanken. Paneldiskussionen var den andra i serien Sustainable Strategies in Turbulent Times.