Fast track to Swedish BSc programme through Open university

The Fast Track to the Bachelor programme is only offered in Swedish, as is the Bachelor programme itself.

See the Swedish page for more information.

Ansökan till Snabbleden sker årligen i augusti via studieinfo.fi. Du ansöker då till hela snabbledspaketet på en gång. Du kan inte avlägga Snabbleden genom att anmäla dig till kurserna en och en via öppna universitetet.

Snabbleden är ett antagningssätt och på grund av likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång. Om du tidigare avlagt (fått vitsord i) en kurs som ingår i snabbledspaketet kan du alltså inte gå Snabbleden. Om du redan är examensstuderande i ekonomi vid ett finländskt universitet kan du heller inte gå Snabbleden. Läs i så fall mer om antagning via 60 sp öppna universitetsstudier Opens in new window .

Observera att du inte automatiskt ansöker till kandidatprogrammet genom att avlägga Snabbleden, utan du måste lämna in en separat ansökan om antagning.


Snabbleden 2024-2025

Snabbleden 2024-25 omfattar fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik, totalt 26 studiepoäng. Undervisningen sker kvällstid efter kl 16.00 och är helt online. Observera dock att du behöver besöka Hanken för att tentera. Du väljer själv i ansökningsskedet om du gör det i Helsingfors eller Vasa. Snabbledens pris för läsåret 2024-2025 är 250 €.

Vänligen notera att studierna vid Snabbleden inleds med obligatoriska introduktionsdagar 26-28.8.