| 11.06.2020

Hanken rankas som nummer ett i Norden för citationsfrekvens i U-Multirank

Hankens huvudbyggnad med flaggorna i topp.
Hanken rankas högst bland finska universitet i U-Multirank för forskningscitationsfrekvens, toppciterade forskningspublikationer och internationell studentmobilitet.

I U-Multiranks årliga ranking presterar Hanken bäst av de finländska universiteten när det gäller citationsfrekvens, antalet toppciterade publikationer och internationell studentmobilitet. I citationsfrekvens placerar sig Hanken högst bland alla universitet i Norden.

Sedan den första rankningen av U-Multirank år 2014 har Hanken rankats bland de allra bästa universiteten i världen när det kommer till forskning och forskningsförbindelser. I årets ranking fortsätter Hanken i toppen, rankad 65:e gällande forskningscitationstakt av över 1600 universitet över hela världen. Med citationsfrekvens avses det genomsnittliga antalet gånger universitetets forskningspublikationer citeras akademiskt; justerad på en global nivå för att ta hänsyn till skillnader i publiceringsår och i citationspraxis mellan olika akademiska områden.

- Vi är särskilt glada över det faktum att Hanken fortsättningsvis rankas högst bland finländska universitet när det gäller de viktigaste indikatorerna för vetenskaplig genomslagskraft: citationsfrekvens och toppciterade publikationer. I fråga om citationsfrekvens är Hanken till och med det bäst presterande av alla 36 universitet i Norden, säger Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskning och innovation.

Toppciterade publikationer hänvisar till andelen av universitetets forskningspublikationer som, jämfört med andra publikationer inom samma område och samma publikationsår, tillhör till de 10% som citeras oftast i hela världen.

Utöver forskning rankas Hanken också högt vad gäller internationell inriktning, vilket återspeglar Hankens strategiska vision för 2030, ”internationellt erkänd forskningsdriven fristående handelshögskola som svarar på globala ekonomiska och samhälleliga utmaningar på ett innovativt och ansvarsfullt sätt”.

Gällande den internationella inriktningen rankas Hanken som nummer ett eller två bland finländska universitet när det gäller internationell akademisk personal (andel av den akademiska personalen med utländskt medborgarskap) och internationell studentmobilitet (inkommande och utgående utbytesstudenter, samt studenter i internationella, gemensamma utbildningsprogram).

U-Multirank är en av de första globala rankingar som erbjuder en heltäckande bild över mångfalden i universitetens resultat. U-Multirank är utvecklad och implementeras av ett självständigt konsortium av institutioner för högre utbildning i Europa och stöds av den europeiska kommissionen.

Rankingarna görs på fem dimensioner av universitetsaktivitet: forskning, undervisning och lärande, kunskapsöverföring, internationell orientering och regionalt engagemang. I rankingen ingår närvarande mer än 1600 universitet och andra högskolor från 95 olika länder.

Läs mer om rankingen: www.umultirank.org

Mera information:
Jaakko Aspara, prorektor med ansvar för forskningen
jaakko.aspara@hanken.fi