Virtual Business Lab

Hanken Business Lab virtual meetup
På grund av COVID-19 virusets utbrott har de flesta av våra dagliga interaktioner helt övergått till den digitala världen. På grund av denna förändring som orsakats av utbrottet skapades Virtual Business Lab - Meetup. Virtual Business Lab Meetup är ett koncept som ämnar uppehålla Hanken Business Lab gemenskap i en digital miljö.

 

Varje onsdag kl. 15.00 arrangerar vi en Microsoft Teams-session där nya koncept och idéer diskuteras. Syftet med mötena är att uppehålla den starka gemenskapen som Hanken Business Lab är känd för, även om vi inte har möjligheten att fysiskt träffas. Tema för sessionerna ändras varje vecka och alla är mer än välkomna att delta i diskussionerna. Om du är intresserad av att delta i veckomötet (varje onsdag kl. 15:00) kan du göra det genom att gå med i sessionen från länken nedan.

Hanken Virtual Business Lab - Meetup, varje onsdag kl. 15:00: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1MzEwMTctNGNh…