Virtual Business Lab

Hanken Business Lab virtual meetup
På grund av COVID-19 virusets utbrott har de flesta av våra dagliga interaktioner helt övergått till den digitala världen. På grund av denna förändring som orsakats av utbrottet skapades Virtual Business Lab - Meetup. Virtual Business Lab Meetup är ett koncept som ämnar uppehålla Hanken Business Lab gemenskap i en digital miljö.

Följ vår Facebook för att få mer information om kommande virtuella evenemang och använd sedan länken nedan för att ta del av evenemangen.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM1MzEwMTctNGNh…;