| 06.03.2020

Nytt forskningsprojekt för att effektivera hanteringen av coronavirusutbrottet

HUMLOG-institutet vid Hanken Svenska handelshögskolan leder forskningsprojektet Health Emergency Response in Interconnected Systems (HERoS), som kopplar till den rådande coronavirusepidemin. Projektet, som engagerar elva partners från sex olika länder, har beviljats Horizon 2020 finansiering för 2,8 miljoner euro över tre år.

Avbrott i leveransen av mediciner, brist på kapacitet att vårda patienter och ryktesspridning har skapat osäkerhet och misstro under den rådande coronavirusepidemin och hindrat en effektiv hantering av virusutbrottet. Syftet med forskningsprojektet HERoS är att förbättra effektiviteten då man ska stävja virusutbrottet. Målet är att kunna tillhandahålla riktlinjer för förbättrad krishantering med fokus på dem som ska svara på folkhälsokriser och deras behov av att fatta välgrundade beslut.

HUMLOG-institutet kommer att bidra till projektet med sin forskning och expertis inom områdena humanitär logistik och supply chain management. Dit hör också medicinsk logistik och utvärdering av avbrott i försörjningskedjan.

- Vi på HUMLOG-institutet är väldigt ivriga att få jobba med det här projektet och ser fram emot att få bedriva forskning som har ett direkt värde för den fantastiska hälsovårdspersonal och de humanitära organisationer som arbetar med det här precis nu. Forskning med en mätbar nytta för hjälpbehövande är grunden för all vår verksamhet, säger Gyöngyi Kovács, professor och ansvarig ledare för forskningsprojektet.

De övriga forskningsparterna I HERoS-projektet är:
•    Technische Universiteit Delft och Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna,
•    The Open University, Storbritannien
•    NHG Consulting, Finland
•    CBK, Space Research Centre of Polish Academy of Sciences, Squadron SP.Z.O.O. och Polish Center for International Aid, Polen
•    Arttic, Frankrike
•    Röda korset, Italien
•    People to People Health Foundation, Norra Makedonien

Horizon 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, med tillgängliga finansieringmedel på cirka 80 miljarder euro över sju år (2014-2020). Initiativet strävar efter att säkra Europas globala konkurrenskraft och är ett sätt att sporra ekonomisk tillväxt och skapa jobb. Det här är första gången Hanken leder ett Horizon 2020-projekt.

Mera information:

Gyöngyi Kovács
Erkko Professor i humanitär logistik
Tfn: +358 40 352 1241
E-post: gyongyi.kovacs@hanken.fi