| 20.11.2019

Hanken förbinder sig att bli koldioxidneutralt senast 2030

Blocks with the SDG goals
Hanken undertecknade 8.11.2019 ett klimatfördrag, SDG Accord, som är universitetssektorns hållbarhetsinitiativ och ett svar på de globala klimatmålsättningarna.

Genom att underteckna fördraget förbinder sig Hanken att

  1. Fördela mera resurser till handlingsinriktad forskning kring klimatförändring och kompetensskapande
  2. Bli koldioxidneutralt senast år 2030
  3. Öka utbudet av miljö- och hållbarhetsutbildning både i undervisningen och i universitetets samhällssamverkan

För att nå dessa ambitiösa mål har Hanken redan vidtagit åtgärder genom att godkänna installationen av solpaneler på Hankenbyggnadernas tak i både Helsingfors och Vasa. Projektet kommer att förverkligas senast år 2021.

En stor del av Hankens utsläpp utgörs av flygande. Därmed är det en hög prioritet att se över utmaningarna gällande transportmetoder. Vi arbetar för närvarande på en miljöplan som kommer att tas i bruk inom de kommande åren. Vi undersöker också möjligheten att kompensera för våra utsläpp.

Under 19-26.11.2019 ordnas en temavecka på Hanken som fokuserar på de globala målen för hållbar utveckling. Målet är att engagera och uppmuntra våra anställda, studenter och allmänheten att arbeta för att lösa de största utmaningarna vi har idag och fundera på hur man kunde uppnå målen för hållbar utveckling. Hela programmet hittar du här.

Sedan 2010 har Hanken även varit delaktig i WWF:s Green Office och gjort många förbättringar för att bli en grönare arbetsplats. Hanken undertecknade 2008 principerna för ansvarsfull ekonomutbildning och arbetar fortlöpande för att integrera hållbarhet i både forskning och undervisning. Du hittar mera information här.

Mera information:

Riina Haavisto, koordinator för samhällsansvar

prme@hanken.fi

+358 50 574 2389