Hos oss får du personlig service och karriärvägledning i alla lägen

Four students studying at a desk
På den här sidan kan du läsa om vilken service du kan vänta dig på Hanken.

Studievägledning

Studievägledningen vid studiebyrån stöder och ger råd. En av Hankens styrkor är att högskolan är tillräckligt liten för att erbjuda personlig service. Byrån har mottagning för studeranden som vill diskutera med studierådgivare flera gånger i veckan.

När du kommit längre i dina studier delar vi upp de studerande i mindre grupper enligt ämnesval. I det skedet får ämnena en större roll i din handledning.

Karriärtjänster

Karriärtjänster är vårt karriärcenter för studerande och nyutexaminerade.

Servicen hjälper dig att få kontakt med framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Evenemangskalender

Vi vill att övergången ska vara så smidig som möjligt för dig och därför har vi fixat till en evenemangskalender, där du kan se vad som är på gång. 

Job board

Vi har en job board med öppna positioner för ekonomistuderande och färdiga ekonomer. 

Internationell HIGHERED-portal

Och så har du tillgång till den exklusiva internationella Highered-karriärportalen.

Mentorprogram

Du har också möjligheten att delta i ett mentorskapsprogram när du är i slutskedet av dina studier eller nyutexaminerad.

Karriärstigar

Bekanta dig gärna också med våra sidor om karriärstigar. Där finns massor med intressant info om vad Hankeiter jobbar med efter utexaminering!

***

 

Visste du att…?  

Hanken Network Day är ett forum för nätverkande bland våra studerande, representanter från medverkande företag och vår undervisande och forskande personal. Nyttigt och roligt!

 

 

Arbets- och praktikplatser

Karriärtjänster förmedlar ca. 2500 arbets- och praktikplatser varje år via Hanken Network.

Karriärplanering och jobbsökarinfo

Experter från arbetslivet hjälper dig i hur du söker jobb effektivt, t.ex. på olika seminarier eller CV Check-Ins.

Working Breakfast

Under en serie avslappnade morgonmålstillställningar erbjuds studerande möjligheten att avnjuta en bit morgonmål tillsammans med framgångsrika Hankenalumner och samtidigt diskutera direkt med dem om näringslivet och olika karriäralternativ.

Företagsevenemang

Vid företagsevenemang och -presentationer bekantar du dig med företags verksamhet och rekryteringsprocesser. Evenemangen ger är ett ypperligt tillfälle att skapa nya kontakter till intressanta arbetsgivare.

Karriärseminarier

Under läsåret erbjuder vi flera föreläsningar i jobbsökandets olika moment. Vid seminarierna är ofta HR-experter närvarande för att ge dig goda råd i arbetssökandet.

CV Check-In

Under läsåret arrangeras flera CV Check-In tillfällen då personal från Karriärtjänster och HR-experter från företag ger dig feedback på ditt CV och ansökningshandlingar.

Ekonomer i arbetslivet

Vi producerar information om såväl nyligen utexaminerade hankeiter och alumner som varit fem år i arbetslivet.

Mentorskap

Vid Hankens mentorskapsprogram erbjuder alumner stöd och handledning åt studerande som är i slutskedet av sina studier.