|
Kontaktuppgifter för institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi
|
Nära kontakter till näringslivet, forskning på toppnivå, globala nätverk.