Bilagor

På den här sidan finns detaljerad information om bilagor för dig som ansöker till Hankens magisterutbildning på svenska våren 2021.

Deadline för ansökan och bilagor är 31.3.2021 kl.15.00. Lämna in din ansökan och bilagor (pdf-format) via studieinfo.fi

Bilagor

En komplett ansökan förutsätter att du lämnar in följande dokument och följer instruktionerna om hur de lämnas in:

1. Kopia på ditt betyg över den behörighetsgivande examen (alla sidor!)

Medeltalet för hela examen (GPA) måste vara tydligt utskrivet på betyget eller studieutdraget, i annat fall ska du lämna in ett separat GPA-intyg*, alternativt intyg över resultat i GMAT/GRE test. Om du inte uppfyller kravet gällande GPA på minst 3 i din examen kan du istället avlägga ett GMAT eller GRE test för att bevisa din behörighet. Sista datum för att avlägga ett GMAT/GRE test är 31.3.2021. Mer info om GPA, GMAT och GRE finns här.

Ifall ditt betyg inte är utfärdat på svenska, finska eller engelska bör du kontakta ansökningsservicen: ditt betyg måste översättas.

Observera! Orginalbetyget ska uppvisas i samband med inskrivningen ifall du blir antagen. Ifall Hanken i ansökningsskedet tvivlar på ditt betygs äkthet kan Hanken kräva en ny kopia som är bestyrkt av utfärdande läroinrättningen eller notarius publicus. Ifall Hanken kräver en officiellt bestyrkt kopia anses din ansökan inte vara fullständig innan den bestyrkta kopian lämnats in. Vi återtar en studierätt som beviljats på falska grunder.

Villkorligt antagna 

Om du avlägger examen efter 31.3.2021 men före 31.7.2021 behöver du inte skicka in betygskopian förrän vi ger antagningsbeslutet i början av juli 2021. Du får instruktioner för hur du ska göra med betyget om du antas. Ditt antagningsbeslut är villkorligt tills vi fått in kopian på ditt examensbetyg. Villkorligt antagna kan skicka in sina slutliga betygskopior, studieutdrag och GPA intyg senast 31.7.2021 kl.15.00 via denna e-blankett.

* Om du av någon orsak inte kan få ett GPA intyg utskrivet av din högskola ska du själv i ansökningsblanketten fylla i ditt GPA (medeltal) för hela din behörighetsgivande examen (inkl alla studier). Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.

2. Studieutdrag över de studier som hör till din examen 

Studieutdraget bör innnehålla tydligt utskrivet GPA (medeltal), alternativt ska du lämna in separat intyg över GPA (utfärdat av högskolan). Ur studieutdraget ska det framgå alla kurser (namn, omfattning, vitsord/betyg) som du avlagt och som du vill att ska beaktas i ansökan. Du får skicka in flera studieutdrag. Kurser som inte syns på ett utdrag beaktas inte. 

3. Studieutdrag över de minst 30 sp ekonomiska vetenskaper (ifall de inte finns på det studieutdrag som hör till din examen)

4. Eventuellt språkintyg

Om du avlagt en studentexamen på svenska i Finland behöver du inte lämna in ett separat intyg (vi får dina uppgifter ur registret), i andra fall ska du lämna in ett intyg. Läs mera om språkkravet här

5. Obligatoriskt motivationsbrev & frivillig CV på svenska

Gör såhär: 1) ladda ner mallen för motivationsbrevet nedan. 2) Fyll i och ladda upp filen i ansökningsblanketten på studieinfo.fi. Hanken varken läser eller behandlar motivationsbrev som skickats in på något annat än den föreskrivna sättet. 

***LINK TILL BOTTNET FÖR MOTIVATIONSBREVET KOMMER UPPDATERAS HIT INOM KORT, SENAST DÅ ANSÖKNINGSTIDEN BÖRJAR***

Observera! 

Ifall Hanken märker att någon bilaga saknas finns det möjlighet att komplettera ansökan till 7.4.2021 kl.15.00. Om någon bilaga saknas kontaktar vi dig via den e-postadress som du angivit i din ansökan.