| 08.02.2019

Magisteravhandlingar blir inspiration för företagsledare

Inom ramen för det externt finansierade projektet Brand New har man gett ut en publikation på finska ”Tiedätkö miksi brändi menestyy – Brändin jalanjälki voimavarana”.

Publikationen vänder sig till finska företag och vill väcka intresse för området företagsarv (Corporate Heritage). Förutom en teoretisk inledning grundar sig publikationen på 23 magistersavhandlingar och lyfter upp deras empiriska resultat som exempel på hur man kan tänka sig att företagsarvet utgör en styrka för företaget.

- För tillfället finns i dessa arbeten den största samlade mängden corporate heritage-forskningstillämpningar i världen, säger Anne Rindell som redigerat publikationen.

Publikationen har också inslag av professsor emeritus Tore Strandvik, doktoranderna Sonja Ingman och Hannu Tikkanen samt magisterstuderande Lina Raunio. Publikationen kan fritt spridas genom länken https://bit.ly/2FW3XTM 

Ny nätpublikation om företagsarv