| 24.08.2018

Personalförändringar på Hanken

Under sommaren har det skett en hel del förändringar i administrationspersonalen på Hanken.

Hankens långvariga forskningsombud Mathias Björklund har blivit vald till förvaltningschef vid Soc&kom, Helsingfors universitet från 1.8.2018. Rekryteringsprocessen för ett nytt forskningsombud blir klar senast fredag 24.8.

Stipendieombud Marianne Dingstad Cambier har beviljats partiell ledighet från sina uppgifter och Jenny Lundén-Morris har anställts som hennes assistent fram till 30.6.2019.

Mattias Nordling, systemplanerare vid biblioteket, har blivit egenföretagare och Springshares underleverantör med ansvar för försäljningen av deras programplattform i Europa. Positionen som systemplaneraren är ledigförklarad.  

Informationsspecialist Margareta Danielsson vid biblioteket är tjänstledig ett år och Qingbo Xu har anställts som hennes vikarie. Informationsspecialist Marianne Dube jobbar på ett projekt inom biblioteket och Vilhelm Lönnberg vikarierar henne fram till årsskiftet.

Hanna Donner, som ansvarat för kommunikation och marknadsföring vid enheten för externa relationer har valts till Arcadas nya kommunikationschef  från 15.8.2018. Hon har således också avgått som styrelsemedlem vid Hanken och Kicka Lindroos ersätter henne i styrelsen.  

På grund av den pågående organisationsförändringen har rektor valt att inte genast utse en chef för marknadsföring. I stället har Hankens partnerföretag Eila Kaisla fått i uppdrag att söka en marknadsföringschef till Hanken som ska ta över ansvaret till årets slut. Samtidigt har Marlene Günsberg utsetts till ny kommunikationsansvarig och är t.f. chef för teamet för marknadsföring.  

Camilla Wardi ansvarar för teamet Samverkan och näringsliv där alumni, fundraising, karriärtjänster och näringsliv ingår.

Erik Lund slutade som chef för näringslivsrelationer och karriärtjänster 6.6.2018, varvid Susanna Paul fortsätter att leda och utveckla Hankens karriärtjänster.

Externa relationer har tre nya arbetstagare: Judith Buddingh’, Jessica Finnilä och Nikoline Stenman-Möller. Läs mera om den nya trion i den här nyheten.

Amanuens för handelsrätt och redovisning Charlotte Patola har beviljats ett års studieledighet och Marie Liulia har utsetts till hennes vikarie. Chefen för studiebyrån Linda Gerkman meddelar inom augusti hur Maries nuvarande uppgifter organiseras.

Annika Bärlund har börjat som avdelningssekreterare vid institutionen för finansiell ekonomi och ekonomisk statistik. Kajsa Fagerholm har flyttat till studiebyrån och jobbar som studiesekreterare vid öppna universitetet.

Specialsakkunnig Tove Ahlskog-Pursiainen har kommit tillbaka från sin studieledighet och tar hand om antagningsteamet, AR-handlingar och andra sakkunniguppgifter relaterade till studieärenden.