| 21.01.2019

Hanken & SSE presenterar integrationsprogram vid WEF i Davos

Under Världsekonomiforumet (WEF) kommer integrationsprogrammet Business Lead att presenteras och Hanken Svenska handelshögskolans rektor deltar i en paneldebatt som behandlar påverkansinvesteringar, under det årliga evenemanget Swedish lunch.

Det prisbelönta integrationsprogrammet Business Lead är ett initiativ som främjar tillväxt och ökar Finlands konkurrenskraft ur ett internationellt talangperspektiv. Initiativet ökar också diversiteten i organisationer som i sin tur leder till bättre lönsamhet och överbryggar hållbarhetsgapet i Finland.

Business Lead, som är utvecklat av Financial Times-rankade Hanken & SSE, kombinerar utbildning, mentorskap och praktik för att underlätta integrationen av akademiskt utbildade flyktingar och immigranter i näringslivet i Finland.

- Business Lead är ett väldigt bra typexempel på ett samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. Företag och statliga institutioner har tillsammans skapat en social innovation med genomslagskraft. Vi är väldigt stolta över att få presentera det här under Världsekonomiforumet, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.Business Lead-programmet är ett samarbete mellan statliga institutioner och organisationer i Finland och offentliga och privata företag. Programmet är en del av Europas största Social Impact bond (SIB) eller på svenska, socialt utfallskontrakt.  

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en ledstjärna för utveckling mot hållbarare praxis också inom affärsvärlden. Business Lead-initiativet stöder förverkligandet av flera av dessa mål. Hanken Svenska högskolan är en av 38 universitet i världen, som ingår i PRME Champions. Gruppen arbetar med att vidareutveckla en ansvarsfull ekonomutbildning och jobba på projekt som tangerar de globala målen för hållbar utveckling.

-    Som en ledande handelshögskola i Finland, med socialt ansvar i hjärtat av vår verksamhet, är vi mycket glada över att få vara en del av det här initiativet, som har så stor genomslagskraft, säger Karen Spens, rektor för Hanken.  

Hanken på WEF i Davos

Business Lead vann European Foundation for Management Development:s (EFMD) första pris i kategorin Talent Development i Lausanne, Schweiz i oktober 2018.
Läs mera om Business Lead programmet här och om evenemanget Swedish lunch här.

Mera information:

Marc Hinnenberg,VD
Hanken & SSE Executive Education
Marc.Hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710