Rockefeller Foundation Bellagio Center Academic Writing Recidency and Conference Programme

Rockefeller Foundation Bellagio Center Academic Writing Recidency and Conference Programme

Hankens professorer, emeritus professorer och yngre forskare med potential kan ansöka om s.k. Academic Writing Recidency under år 2019 och början av år 2020 vid The Rockefeller Foundation Bellagio Center.

Därtill kan Hankens personal anhålla om att få organisera konferensen på Bellagio Center.
Information om Academic Writing Recidency finns på denna webbsida.
Läs informationen och bedöm om du hör till målgruppen. Följd därefter anvisningarna om du ämnar söka. Sista ansökningsdag är 3.12.2018.

Information om Bellagio Center Conference Programme finns på denna webbsida.

Läs informationen och bedöm om temat för din konferens uppfyller centrets målsättningar. Följd därefter anvisningarna om du ämnar söka. Konferensansökningar kan lämnas in kontinuerligt under året.
På Hanken svarar maj-britt.hedvall@hanken.fi på eventuella frågor