Ohjelma - program

Peda Forum 2015

Keskiviikko / Onsdag 19.8 - Hanken

12.00-18.00 Verkostotapaamiset / Nätverkens träffar

Torstai, päiväohjelma / Torsdag, dagsprogram 20.8 - Hanken

9.30- Ilmoittautuminen ja aamukahvi / Registrering och morgonkaffe

10.15-10.45 Päivien avaus / Välkomstord

  • Rehtorit / Rektorerna, Karen Spens & Veijo Taipalus
  • Opetus- ja kultturiministeriön kansliapäällikkö / Undervisnings- ochkulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen

10.45-11.30 Keynote 1: Professor emeritus Yves Epelboin: "MOOC and avatars: a pedagogical approach for the 21st century" [presentation on slideshare]

11.30-12.30 Lounas / Lunch

12.30-14.00 Rinnakkaissessio 1 / Parallella sessioner 1

14.00-14.30 Kahvi / Kaffe

14.30-16.00 Rinnakkaissessio 2 / Parallella sessioner 2

16.00-16.15 Tauko / Paus

16.15-17.00 Keynote 2: Puheenjohtaja / Ordförande Björn Wahlroos

Torstai, iltaohjelma / Torsdag, kvällsprogram 20.8 - Maanpuolustuskorkeakoulu / Försvarshögskolan

18.30 Kuljetus hotelleilta Santahaminaan / Transport från hotellen till Sandhamn

19.15-19.45 Illan isännän tervetulosanat / Välkomstord och cocktail

19.45-21.30 Illallinen / Middag

21.30- Tanssia ja kuljetus hotelleille / Dans och transport till hotellen

Perjantai / Fredag 21.8 - Maanpuolustuskorkeakoulu / Försvarshögskolan

8.15 Kuljetus hotellilta Santahaminaan / Transport från hotellen till Sandhamn

9.00-10.15 Rinnakkaissessio 3 / Parallella sessioner 3

10.15-10.45 Kahvi / Kaffe

10.45-12.00 Rinnakkaissessio 4 / Parallella sessioner 4

12.00-12.10 Tauko / Paus

12.10-12.40 Keynote 3: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti / Försvarsmaktens personalchef, generallöjtnant Sakari Honkamaa

12.40-12.50 Lopetussanat / Slutord

  • Vararehtorit / Prorektorerna, Jyrki Heinonen & Minna Martikainen

12.50-14.00 Lounas / Lunch

13.00-14.00 Bussit lähtevät kohti Helsingin keskustaa / Bussarna avgår mot Helsingfors centrum

Rinnakkaissessiot / Parallellsessioner

Torstai / Torsdag 20.8.

Rinnakkaissessiot 1 / Parallellsessioner 1

Teemasessio 1 / Temasession 1

Teemasessio 2 / Temasession 2

Teemasessio 3 / Temasession 3

Teemasessio 4 / Temasession 4

Teemasession 5 / Temasession 5

Työpaja 1 / Workshop 1: Mitä on hyvä yliopisto-opettajuus? [

työpajan tiivistelmä] [

verkkokyselyt] [Esitehtävä]

Työpaja 2 / Workshop 2: Opettajien yhteisölliset pedagogiset käytännöt Helsingin yliopiston - Opettajien akatemian merkitys opettajana kehittymiseen [

tiivistelmä]

Työpaja 3 / Workshop 3: Integrating working life skills in content-based teaching [

abstract] [report] [presentation]

Työpaja 4 / Workshop 4: WeQ Pedagogy - how to teach the unteachable? How to deal with taboos? [

abstract]

Työpaja 5 / Workshop 5:Urasuunnitteluryhmä-malli yliopisto-opiskelijan työelämäorientaation tukena [

tiivistelmä] [

kuvaus]

Rinnakkaissessiot 2 / Parallellsessioner 2

Teemasession 6 / Temasession 6

Teemasession 7 / Temasession 7 

(Sessio peruutettu - esitykset siirretty sessio 2:lle ja 9:lle / Sessionen är annullerad - presentationerna har flyttats till session 2 och 9)

Teemasession 8 / Temasession 8

Teemasession 9 / Temasession 9

Työpaja 6 / Workshop 6: Opetuksen kehittäminen yliopistoissa - yhteistyöllä laatua opetukseen ja oppimiseen [

tiivistelmä]

Työpaja 7 / Workshop 7: Pedagogiset ideamatot- luokanopettajien aikuiskoulutuksen yhteistoiminnallinen oppimiskokonaisuuksien suunnitteluprosessin menetelmä [

tiivistelmä]

Työpaja 8 / Workshop 8: Hot topics in supply chain management education [

abstract] & (Työpaja 19 / Workshop 19:) Curriculum development in humanitarian logistics [

abstract]

Työpaja 9 / Workshop 9: Minkälainen on moderni opetussuunnitelma yliopistossa? [

tiivistelmä]

Työpaja 10 / Workshop 10: Historiasta ammattiin. Historianopiskelijoiden työelämätaidot ja uraohjaus Turun yliopistossa [

tiivistelmä]

Työpaja 12 / Workshop 12: Matemaattisten STACK -tehtävien laadinta [

tiivistelmä]

Perjantai / Fredag 21.8.

Rinnakkaissessiot 3 / Parallellsessioner 3

Teemasessio 10 / Temasession 10

Teemasessio 11 / Temasession 11

Teemasessio 12 / Temasession 12

Teemasessio 13 / Temasession 13

Teemasessio 14 / Temasession 14

Työpaja 11 / Workshop 11: Opettaja tutkimuksen tekemisen paineissa [

tiivistelmä] [

tulokset]

Työpaja 13 / Workshop 13: Opintojakson metodiikka ja rakenne - aktivointia ja sitouttamista käytännössä [

tiivistelmä]

Työpaja 14 / Workshop 14: Miten vahvistaa tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä massayliopistossa? [

tiivistelmä]

Työpaja 15 / Workshop 15: Uraseurantatiedon hyödyntäminen opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä [

tiivistelmä]

Erikoistyöpaja / Specialworkshop: Yliopistopedagogiikka-lehden kirjoittajakoulu [

tiivistelmä]

Rinnakkaissessiot 4 / Parallellsessioner 4

Teemasessio 15 / Temasession 15

Teemasessio 16 / Temasession 16

Teemasessio 17 / Temasession 17

Teemasessio 18 / Temasession 18

Teemasessio 19 / Temasession 19

Työpaja 16 / Workshop 16: Peda-forumin toiminnan uudistaminen: yliopisto- ja korkeakoulurajat ylittävää yhteistyötä etsimässä! [

tiivistelmä]

Työpaja 17 / Workshop 17: "Katse perutuspeilistä tuulilasiin" - Oppijan polun palautejärjestelmän kehittämishanke Metropolia Ammattikorkeakoulussa [

tiivistelmä]

Työpaja 18 / Workshop 18: Monitieteellisen projektikurssin haasteet ja ratkaisut - Voidaanko turvata korkeatasoinen tieteeseen perustuva opetus partnerin avulla? [

tiivistelmä]

pedaforum_2015_edit2.jpg