Opo-seminariet/Opo-seminaari 2020

Opo-seminariet, Opo-seminaari 30.10.2020
Opo-seminaari 2020 järjestetään etänä pe 30.10. klo. 9-12.30 //
Opo-seminariet ordnas på distans fredagen den 30.10 kl. 9-12.30

Opo-seminaari on tiedotustilaisuus opinto-ohjaajille, jonka järjestävät pääkaupunkiseudun yliopistot - tervetuloa!

Seminaarissa pääkaupunkiseudun yliopistot kertovat vuoden 2021 yhteishauista ja opintomahdollisuuksista yliopistoissa opinto-ohjaajille. Tilaisuus on kaksikielinen ja järjestetään etänä.

Järjestäjinä (A-Ö): Aalto-yliopisto, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto.

Opo-seminariet är ett informationstillfälle riktat till studiehandledare som ordnas av universiteten i huvudstadsregionen - hjärtligt välkomna!

Om du är intresserad av att få mer information om antagningen till huvudstadsregionens universitet via gemensamma ansökan 2021 ska du anmäla dig till det tvåspråkiga distansevenemanget!

Arrangörer (A-Ö): Aalto-universitetet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Opo-seminaari on tiedotustilaisuus opinto-ohjaajille, jonka järjestävät pääkaupunkiseudun yliopistot - tervetuloa!

Ilmoittaudu Opo-seminaariin täyttämällä oheinen ilmoittautumislomake ennen 26.10. klo. 18.00: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1873/lomakkeet.html

Järjestäjinä (A-Ö): Aalto-yliopisto, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto.

Alustava aikataulu perjantaina 30.10. klo. 9-12.30

  • Yliopisto-opintojen aloitus ja lyhyt osio ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksista 2020
  • Koulutusohjelmien esittely
  • Valintaperusteet 2021 - pääkaupunkiseudun yliopistojen kandidaattitutkinnot

Mitä tarvitset osallistuaksesi: tietokoneen, jossa on internetyhteys ja omat kuulokkeet. Et tarvitse kameraa, koska osallistujat eivät näy kuvissa. Tilaisuus nauhoitetaan - ilmoittautumalla voit myös saada tallenteen itsellesi. 

Varmistaaksemme kaikkien osallistujien ja järjestäjien turvallisuuden sekä mukavuuden tilaisuus järjestetään vuonna 2020 etänä.

Onko sinulla kysyttävää valintaperusteista, mihin toivoisit saavasi vastauksen seminaarissa? Jätä kysymyksesi ja/tai muut toivomuksesi lomakkeen kautta viimeistään 26.10 klo.18.00.

Opo-seminariet är ett informationstillfälle riktat till studiehandledare som ordnas av universiteten i huvudstadsregionen - hjärtligt välkomna!

Anmäl dig till distansevenemanget genom att fylla i denna anmälningsblankett innan 26.10 kl. 18.00: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/1873/lomakkeet.html

Arrangörer (A-Ö): Aalto-universitetet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.

Tidtabell fredagen den 30.10 kl. 9-12.30

  • Inledande av universitetsstudier och kort session om första årets studenters erfarenheter 2020
  • Presentation av utbildningsprogram
  • Antagningskriterier 2021 - kandidatutbildningar vid huvudstadsregionens universitet

IT-utrustning: Du behöver en dator med internetuppkoppling och hörlurar för att kunna delta. Du kommer inte att behöva kamera eftersom deltagarna inte kommer att synas under evenemanget. Evenemanget spelas in - genom att anmäla dig får du tillgång till det inspelade materialet.

Evenemanget ordnas 2020 på distans för att försäkra oss om alla deltagares och arrangörers säkerhet och bekvämlighet.

Har du frågor till universiteten som du önskar få svar på under seminariet? Lämna in din fråga och/eller övriga önskemål genom denna blankett senast 26.10 kl.18.00.

Opiskelijoiden kokemukset / Studerandes erfarenheter:

Koulutusohjelmat / Utbildningsprogram:

Aalto: Bachelor’s Programme in Economics (Professori Pauli Murto)

HY: Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma (Ohjelmajohtaja Pia Olsson)

(tulossa pian)

TaiY: Skådespelarkonst på svenska (Professor Anders Carlsson)  

Valinnat 2021 / Antagning 2021:

Aalto 

Hanken

HY

TaiY