Opo-seminariet/Opo-seminaari 2021

Opo-seminariet 2021
Opo-seminaari 2021 järjestetään etänä pe 29.10. klo. 9-13.45 //
Opo-seminariet 2021 ordnas på distans fredagen den 29.10 kl. 9-13.45

Opo-seminaari on tiedotustilaisuus opinto-ohjaajille, jonka järjestävät pääkaupunkiseudun yliopistot - tervetuloa!

Seminaarissa pääkaupunkiseudun yliopistot kertovat vuoden 2022 yhteishauista ja opintomahdollisuuksista yliopistoissa opinto-ohjaajille. Tilaisuus on kaksikielinen ja järjestetään etänä. Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautimisesta löydät täältä.

Järjestäjinä (A-Ö): Aalto-yliopisto, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto.

Opo-seminariet är ett informationstillfälle riktat till studiehandledare som ordnas av universiteten i huvudstadsregionen - hjärtligt välkomna!

Om du är intresserad av att få mer information om antagningen till huvudstadsregionens universitet via gemensam ansökan 2022 ska du anmäla dig till det tvåspråkiga distansevenemanget! Mera information om program och anmälan hittar du här.

Arrangörer (A-Ö): Aalto-universitetet, Hanken - Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.