Hanken Research Day

Hanken Research Day är ett evenemang avsett att erbjuda ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning till både kolleger och studerande vid Hanken samt den stora allmänheten.

Hanken Research Day är öppen för alla intresserade, inklusive media och allmänhet och i år arrangeras dagen den 15 november 2018.

Mera information och program följer senare. Du kan anmäla ditt bidrag nu redan genom att kontakta research@hanken.fi
 

Hanken Research Day-program från tidigare år:

forskning
event