Hanken Research Day

Hanken Research Day är ett evenemang avsett att erbjuda ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning till både kolleger och studerande vid Hanken samt den stora allmänheten.

Hanken Research Day är öppen för alla intresserade, inklusive media och allmänhet och i år arrangeras dagen den 14 november 2018.

I år fokuserar HRD på att

  • låta de nio forskargrupper som kandiderade för Area of Strength presentera sin forskning
  • visa hur man kan popularisera sin forskning genom en forsknings pitchingstävling (de som pitchar deltog i en pitchingutbildning som hölls i augusti
  • fortsätta den akademiska traditionen av installationsföreläsningar av tre nya professorer: Ari Hyytinen, David Grant och Petra Sund-Norrgård.

Dessutom kan forskare delta med att presentera en poster i dagens första session.

Läs mera om programmet här:

Kontakta research@hanken.fi om du har frågor!
 

Hanken Research Day-program från tidigare år:

forskning
event