Hanken Research Day

Hanken Research Day är ett evenemang avsett att erbjuda ett forum för forskare vid Hanken att dela med sig av sin forskning till både kolleger och studerande vid Hanken samt den stora allmänheten.

Hanken Research Day är öppen för alla intresserade, inklusive media och allmänhet och i år arrangeras dagen den 22 november 2017.
Dagen avslutas med formellt installationstal av professor Janne Tienari.

För ytterligare information, vänligen kontakta research@hanken.fi

Läs mera här om årets program:

Hanken Research Day-program från tidigare år:

forskning
event