| 15.09.2020

Entreprenörsutbildning med mentorer som vill ge tillbaka

Two women talking in an office
Hur blir man entreprenör eller mer drivande i allmänhet? Lärande genom erfarenhet, kort uttryckt detsamma som att lära genom att göra (och reflektera över det du gjorde), eller helt enkelt ”ge sig ut i verkligheten”, är kanske det tänkesätt som är mest dominerande inom dagens entreprenörsutbildningar.

Mycket talar för att det är rätt väg. Till exempel finns det flera undersökningar som pekar på att tidigare erfarenhet från entreprenörskap, och i synnerhet ett framgångsrikt sådant, är en indikation på nya framgångar. Och det handlar inte heller bara om gener, familjebakgrund eller medfödda egenskaper. 

Det finns en gräns för hur långt du kan flytta gränserna för aktiviteter som ger betygspoäng, utan att aktiviteten övergår till något högst reellt: livets skola. Advanced Business Validation (tidigare Launching a New Business II), som ges för andra gången i höst, är en samarbetsinriktad kurs där Hanken och Aalto testar denna balansgång.

Kärnan i kursen är att studentteamen får validera sina nya affärsidéer genom att ”ge sig ut i verkligheten” stöttade av en erfaren mentor som vanligen själv är entreprenör eller någon som haft nära samarbete med entreprenörer (till exempel inom riskkapitalfinansiering). Mentorerna representerar inte ett företag utan bara sig själva. När Aalto och Hanken lägger samman sina nätverk finns det möjlighet att hitta de mest lämpliga mentorerna för varje teams behov, och resultatet kan bli mycket givande för både mentorer och team.

 

Mentorns perspektiv

Juha Pihkakoski är en entreprenör som har fungerat som mentor för en rad studentteam under tidigare kurstillfällen, och faktum är att han återfinns i toppskiktet bland kursens mentorer. Under de senaste tio åren har Juha lett och implementerat moderna marknadsstrategier för marknadsföring av innovationer till tillväxtföretag inom olika områden som sjöfartsindustrin och maskininlärningsbaserade tekniker. Med sin erfarenhet av att marknadsföra innovationer på områden som kan betecknas som de mest riskfyllda till företag av skilda storlekar, har han mycket att tillföra i diskussionerna med studenterna. Numera hjälper han tillväxtföretag och företag att växa globalt genom sin konsultfirma Aboad.

Juhas motiv till att bli mentor på kursen är enkelt: Han vill använda sin erfarenhet till nytta för dem som är entusiastiska över att få ta del av den och bidra till deras projekt. Att ge tillbaka är något som många människor vill göra när de blir äldre och börjar summera sin karriär, men Juha vill göra det redan vid yngre år.

Juha tycker att det är inspirerande att få arbeta med studenterna: ”Varje gång vi har en sparringsession får jag ny energi på grund av deltagarnas engagemang och vilja att agera. Min roll är att hjälpa dem att ställa rätt frågor och ge perspektiv på det de gör. Jag försöker undvika att ge enkla svar, eftersom det trots allt bara är min egen åsikt. Jag brukar försöka visa dem vilken riktning de ska gå härnäst och vilka byggstenar de behöver för att komma vidare med sin idé.”

Team som coachats av Juha har ofta utvecklats snabbt och han förklarar: ”Så här långt har alla idéer som mina studenter framfört varit utvecklingsbara, livskraftiga och haft marknadspotential. Oavsett om teamet fortsätter att utveckla idén efter programmet eller inte, är det helt nödvändigt att de får lära sig vilka steg som är nödvändiga när man skapar nytt. Det skulle ha varit fantastiskt att få gå en sådan här kurs när jag studerade, och inte behöva lära sig allt det här på egen hand under alla år.”

Efter mentorsfasen höjs insatserna i spelet när de bästa teamen får presentera sina idéer på pitchningsevenemanget Startup Circus (startupcircus.fi) som vi berättar mer om i ett annat blogginlägg. Kursens organisatörer är Jukka-Pekka Heikkilä och Myrto Chliova från Aalto, samt Tom Lahti och Thomas Jansson från Hanken, som ersätter Juhana Peltonen från och med denna höst.

Håll koll på Advanced Business Validation (18023) i P2!

 

Juhana Peltonen
Biträdande professor, Hanken

Juha Pihkakoski
CEO, Aboad