| 03.11.2022

Sociala frågor allt viktigare för dem som vill investera ansvarsfullt

Skylt med orden environmental, social och governance
Ansvarsfulla investeringar har traditionellt fokuserat mest på miljöfrågor men den sociala aspekten håller på att bli allt viktigare. Kriget i Ukraina och pandemin kan vara en bidragande orsak. Det säger Emilia Vähämaa, Wärtsilä biträdande professor vid Svenska handelshögskolan (Hanken).

Porträttbild av Emilia Vähämaa
Emilia Vähämaa

– Miljöfrågor, exempelvis utsläpp, är lätta att mäta så det har kanske varit enklast att fokusera på dem. Nu har sociala faktorer, såsom arbetares rättigheter och jämställdhetsfrågor, börjat väga allt tyngre.

Ansvarsfulla investeringar betyder i korthet att man tar ESG-faktorerna, det vill säga miljöfrågor, sociala aspekter och företagsförvaltning, i beaktande. En del kritiker menar att vinsten blir mindre då man fokuserar på annat än själva avkastningen men enligt Vähämaa visar forskningen annat.

– Ansvarsfulla investeringar ger faktiskt bättre avkastning. Det är en klar anseenderisk för företag att inte bryr sig om ESG-faktorerna, eller bara göra det ytligt. Det kan kosta dig mycket om företaget du investerat i får problem med dylika frågor. Sådan information sprids snabbt.

Enligt Vähämaa kommer icke-hållbara företag inte längre att finnas i framtiden. Finansieringen kommer att ta slut, på det viset kan investerarna påverka jättemycket. 

–  Jag vågar inte ange en tidsram för när det sker men förändringstakten ökar hela tiden. Det går överraskande snabbt.

Många företag saknar kunskap

Från och med årsskiftet berör ESG-frågorna konkret en mycket större andel företag än tidigare då även mindre företag (där minst två av följande gränser överskrids: 250 anställda, omsättning 40 miljoner euro eller balansomslutning 20 miljoner euro) måste göra en årlig hållbarhetsrapport.

– Det är många företag i Finland som saknar kunskap om hur rapporterna ska skrivas och kanske inte heller är så intresserade men de bör komma ihåg att det också är en konkurrensfråga. Om du vill locka investerare och samla finansiering måste de här frågorna skötas på ett bra sätt.

Enligt en undersökning som Hanken gjorde tillsammans med Nordnet år 2021 är det personer yngre än 40 år, kvinnor, stadsbor, högutbildade och svenskspråkiga som oftare än andra investerar ansvarsfullt. Vähämaa var en av forskarna och hon säger att det på våren 2023 börjar vara dags att samla in nytt material.

– Både pandemin och kriget i Ukraina har sannolikt påverkat beteendet. Jag tror att det har gått åt ett mer hållbart håll.

Lönsamt att vara föregångare

De nordiska länderna är föregångare i hållbarhetsfrågor jämför med resten av världen men är det någon nytta för små länder att vara hållbarhetsinriktade om inte de stora är det? Vähämaa menar att det lönar sig att vara bland de första.

– Någon måste leda förändringen. Du får vara med och sätta reglerna inom industrin, de som är först får en klar konkurrensfördel. 

Vilka är då Emilia Vähämaas placeringstips just nu? 

– I det här världsläget är det lite svårt att säga men priserna har kommit ner en hel del så det börjar vara dags att köpa. Vissa industrier kan ha nytta av nuläget, exempelvis energibranschen, eventuellt hälsosektorn samt de traditionella bankerna då räntorna ökar rejält. Som alltid är det viktigt att diversifiera tidsmässigt. I allmänhet är det värdeaktier som vinner i dessa tider jämfört med tillväxtaktier.

Emilia Vähämaa deltog i en paneldiskussion på Hankens internationella alumndag som arrangerades i Stockholm i mitten av oktober. 

Text: Jessica Gustafsson