| 17.08.2018

Nya krafter på Externa relationer

I augusti har tre personer förstärkt teamen på Externa relationer: Jessica Finnilä, Judith Buddingh’ och Nikoline Stenman-Möller.

Jessica jobbar som Koordinator för webbutveckling. Hon ansvarar för utvecklingen av webbsidans grafiska formgivning och användarupplevelse samt publicerar webbinnehåll. Hon utbildar och stöder också personalen i webbrelaterade frågor och publicering av webbinnehåll. Du når Jessica på tfn 050 568 7635 eller jessica.finnila@hanken.fi

Näringslivsplaneraren Nikoline (Kine) Stenman-Möller jobbar med att utveckla och koordinera Hankens relationer med företag och andra aktörer i samhället. Om du har frågor gällande samarbetet med näringslivet kan du kontakta Kine på tfn 040 3521 380 eller nikoline.stenman-moller@hanken.fi

Judith har en helt nyinrättad tjänst som evenemangsplanerare. Till hennes uppgifter hör planering av doktorspromotionen i oktober 2019 och att erbjuda stöd till andra evenemang som arrangeras på Hanken. Judith kan bidra med nytänkande och utveckling av etablerade evenemang och dessutom bygga upp strukturer av nya idéer. Endast för Hankens nyckelevenemang är evenemangsplaneraren också ansvarig för praktiska arrangemang.

Alla som ordnar någon tillställning på Hanken ombeds meddela det till events@hanken.fi för att Judith ska få en överblick över alla evenemang. Ta kontakt och berätta om hon kan hjälpa dig att marknadsföra, planera eller stöda på annat sätt. Du når Judith också per tfn 040 352 1213 eller judith.buddingh@hanken.fi.

Vi hälsar alla tre välkomna och önskar er lycka till i era nya värv!

judith_jessica_nikoline.jpg

 Från vänster: Judith Buddingh', Jessica Finnilä
och Nikoline Stenman-Möller