| 25.03.2021

Hanken på stadig kurs mot koldioxidneutralitet

Den här våren har Hanken tagit ytterligare konkreta steg mot att förverkliga visionen om ett koldioxidneutralt Hanken år 2030. Högskolan har gått med i Climate Leadership Coalition, antagit principer för ansvarsfulla investeringar och utsett en hållbarhetsgrupp.

Tidigare denna månad gick Hanken med i Climate Leadership Coalition (CLC). CLC är det största ideella klimatnätverket i Europa. Nätverket grundades år 2014 av Fortum, Kone, Neste, St1, Outotec, Caverion och Sitra.

- Hanken har förbundit sig att vidta åtgärder mot klimatförändringen. Att vara medlem i CLC ger oss en fantastisk möjlighet att delta i klimatpolitisk utveckling på såväl nordisk, europeisk som global nivå. Hanken bidrar med forskningsexpertis och stöder därigenom CLC:s mål och strategier, säger rektor Karen Spens.

Hankens styrelse godkände 3.2.2021 förnyade principer för finansiella investeringar. Det här ger en formell karaktär åt löftet om hållbara investeringar och är i linje med Hankens strategi att sträva efter koldioxidneutralitet 2030 och integrera hållbarhet i all verksamhet.

Rektor Karen Spens har också utsett en hållbarhetsgrupp 8.3.2021 för att leda Hankens arbete mot koldioxidneutralitet. Gruppen ansvarar för att ta fram en plan för koldioxidneutralitet för Hanken.

- Även om hållbarhet och samhällsansvar redan är en del av Hankens strategi 2030, är vi mycket glada över att starta den här gruppen för att samla forskningskunskap och hållbarhetsexpertis från hela Hanken i ett forum för att bättre uppnå våra hållbarhetsambitioner, säger David Grant, prorektor för forskning och samhällsansvar vid Hanken och gruppens ordförande.

Nyligen beslutade Stiftelsen Svenska Handelshögskolan också att kompensera för utsläpp från resor som görs med stiftelsens medel. Dessa som omfattar både personal- och studentmobilitet.

- Stiftelsen stöder Hankens ambition att vara en föregångare bland universitet och handelshögskolor att integrera principer för miljö, samhälle och gott styre i sin verksamhet. Vi på stiftelsen vill också bidra med detta nya initiativ, säger Paul Taimitarha, stiftelsens ombudsman.

Mer information (på engelska):
Sanchi Maheshwari
Koordinator för samhällsansvar
Sanchi.maheshwari@hanken.fi
+358 50 468 7794