| 02.12.2022

Ändringar i antagningen vid Hanken 2023

Akademiska rådet vid Hanken har nyligen godkänt vissa strukturella förändringar i magisterprogrammet i engelska. Från och med hösten 2023 erbjuder Hanken nio magisterprogram (MSc Economics and Business Administration) på engelska.

Programmen är följande:

•    Accounting
•    Economics
•    Finance
•    Governance and Commercial Law
•    Humanitarian Logistics
•    International Strategy and Sustainability
•    Marketing
•    Marketing and Management
•    Intellectual Property Law

Tidigare erbjöd Hanken samma ämnen i ett magisterprogram där studenterna valde en specialisering och/eller ett spår (track). De tidigare så kallade specialiseringarna Financial Analysis and Business Development och Business and Management har upphört, och spåren har uppgraderats till program.

Antagningen har omorganiserats på alla utbildningsnivåer, så alla ansökningar till examensstudier erbjuds i den nationella ansökningsportalen Studieinfo.fi. Tidigare har andra plattformar använts. Nu koncentreras alla ansökningar till samma plattform för att ge en mer sammanhängande bild av Hanken. Oavsett utbildningsnivå görs alla ansökningar i samma system.

Magisterantagningen via Rolling admission (fortlöpande antagning baserad på utländska examensbetyg) till magisterprogrammen Humanitarian Logistics, International Strategy and Sustainability, Marketing och Marketing and Management har öppnats tidigare i år för att locka begåvade studenter i ett tidigt skede. Tidigare öppnades ansökan först i februari, men nu har ansökan pågått i en månad redan, sedan den 1 november.  Vi är glada att kunna meddela att vi redan har antagit studenter för studier som börjar i augusti 2023.  

Under åren 2021-22 var det möjligt att ansöka direkt via en separatantagning med nationalekonomi som huvudämne till studier på kandidatnivå. Den här separatantagningen baserad på gymnasiebetygen har nu upphört, och framöver väljer de som vill ha nationalekonomi som huvudämne i sina kandidatstudier ämnet under sin andra termin.

Antagningsmetoden till kandidatstudier som bygger på svenska meriter (Högskoleprovet) eller gymnasiebetyg i Sverige justerades av utbildningsrådet vid Hanken 1.11. för att motsvara den nivå som krävs av begåvade studenter som söker till handelshögskolor i Sverige.

De huvudsakliga antagningsomgångarna till både magister- och doktorsprogrammet öppnades den 30 november 2022 och stänger den 18 januari 2023 kl. 15.00. Alla ämnen i doktorsprogrammet tar emot ansökningar 2023, utom marknadsföringen i Vasa. Ansökningstiden till de svenska kandidat- och magisterstudierna ordnas i mars, 16.-30.3.2023. Alla ansökningar görs via portalen studieinfo.fi.

Har du frågor om antagningen?
Kontakta antagningsteamet på: ansokan@hanken.fi, masters@hanken.fi eller doctoral.studies@hanken.fi .