Marknadsföring och kommunikation

Teamet för marknadsföring och kommunikation nås bäst på info@hanken.fi och består av följande personer:

Eva Adlercreutz Carrero

Chef för marknadsföring och kommunikation

- Teamledare
- Ansvarig för marknadsföring, intern och extern kommunikation samt Hankens varumärke

eva.carrero@hanken.fi
+358 50 479 8852

Marlene Günsberg

Kommunikationsspecialist

- Ansvarig för medierelationerna och intern kommunikation
- forskningskommunikation

marlene.gunsberg@hanken.fi
+358 40 352 1212

Jessica Gustafsson

Kommunikatör

- Redaktör för Magasinet Hanken
- Extern och intern kommunikation, forskningskommunikation

jessica.gustafsson@hanken.fi
+ 358 50 412 6027

Judith Buddingh'

Evenemangsplanerare

- Planering och utveckling av Hankens evenemang
- Ansvarig för evenemangsproduktionen på Hanken

judith.buddingh@hanken.fi
+358 40 352 1213

Susanna Siljander

Webbdesigner

- Webbdesign, innehållsproduktion och användarstöd

susanna.siljander@hanken.fi
+358 50 568 7635

Natalia Boltovskaia 

Marknadsföringskoordinator

- Ansvarig för agentsamarbetet för studentrekrytering
- Ansvarig för Hankens synlighet som studieplats
- Ansvarig för Hanken grafiska riktlinjer
- Ansvarig för planering och implementering av aktiviteter för studentrekrytering

natalia.boltovskaya@hanken.fi
+358 40 352 1320

Alina Anderson

Marknadsföringskoordinator

- Ansvarig för studentrekrytering av kandidatstuderande
- Ansvarig för Hankens synlighet som studieplats
- Ansvarig för Hankens sociala mediekanaler
- Ansvarig för planering och implementering av aktiviteter för kandidatstudentrekrytering

alina.anderson@hanken.fi
+358 50 336 4585

Gustaf Hafström

Koordinator för online-marknadsföring

- Producerar visuellt marknadsföringsmaterial (video, podcasts, grafik etc)
- Jobbar med SEO-marknadsföring

gustaf.hafstrom@hanken.fi
+358 50 471 9519

Kajsa Quinterno

Grafisk designer

- Designar samt producerar innehåll till Hankens olika kanaler
- Jobbar med olika övriga marknadsförings- och kommunikationsuppgifter

kajsa.quinterno@hanken.fi

Emilia Öfverström

Kommunikationsassistent

- Uppdaterar innehåll, nyheter och kalenderhändelser samt laddar upp dokument och bilder på Hankens webbplats
- Uppdaterar information i Info-TV (Helsingfors och Vasa)
- Producerar personalens nyhetsbrev

emilia.ofverstrom@hanken.fi

Sofia Grünwald

Evenemangsassistent

- Assisterar planering och utveckling av Hankens evenemang
- Uppdaterar Hankens evenemangskalender

sofia.grunwald@hanken.fi

Melina Johansson

Marknadsföringsassistent

- Skapar innehåll för sociala medier

melina.johansson@hanken.fi