Hankens styrelse

Styrelsen vid Hanken

Styrelsen är det högsta beslutande organet. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid extern, för närvarande styrelseordförande Jannica Fagerholm.

Styrelsen beslutar i de flesta frågor av strategisk karaktär, såsom verksamhets- och ekonomiplan samt budget. Styrelsen ansvarar för högskolans ekonomi och medelsförvaltning. Även resultatavtalet med undervisningsministeriet ska godkännas av styrelsen. Den väljer rektor och beslutar om antagningens volym. Rektor är inte längre medlem av styrelsen. Rektor ansvarar för beredningen av ärenden och för att styrlesns strategiska beslut förverkligas vid högskolan.

Styrelsemedlemmar

Mandatperioden 1.1.2019-31.12.2021Ordförande: Jannica FagerholmMedlemmar:Sampo Sauri, medieproducent
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation
Sofia Stolt, universitetslektor i svenska
Rasmus Sinnemaa, studeranderepresentant  Externa medlemmar:Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rektor för Jönköping UniversityPlaneringschef Helena Strandell fungerar som styrelsens sekreterare.