Forskningsrådet, utbildningsrådet och akademiska rådet

Hanken har ett forskningsråd och ett utbildningsråd, vilka tillsammans bildar det akademiska rådet.

Enligt den nya förvaltningsinstruktionen, godkänd av styrelsen i december, har det nya akademiska rådet två sektioner med självständiga uppgifter. Universitetskollegiet har utsett de nya rådens medlemmar 26.2.2019.Råden har fastställt följande mötesdatum för fysiska möten: Forskningsrådet onsdagar 6.3 och 8.5 kl. 11-13; 28.8, 2.10 och 27.11 kl. 10-12.Utbildningsrådet tisdagar 5.3, 9.4, 11.6, 10.9 och 26.11 kl. 10-12. Utbildningsrådet beslöt 9.4 lägga till ett fysiskt möte också onsdagen den 8 maj kl. 9-11.Akademiska rådet måndag 18.3 kl. 10-12, torsdag 23.5 kl. 14-17 (både aftonskola och möte), onsdag 21.8 och 31.10 kl. 10-12.Handlingar för mötena ska i regel lämnas in senast på måndagen veckan före mötet via mötessekreteraren eller ar-handlingar@hanken.fi. Forskningsrådet och utbildningsrådet har också elektroniska möten för främst godkännande av avhandlingar. Doktorsavhandlingar behandlas av forskningsrådet vartefter, medan magistersavhandlingar behandlas ca en gång per månad enligt en fastslagen tidtabellUtlåtandena över magisteravhandlingar ska lämnas in senast tre vardagar före utbildningsrådets digitala möte ska öppnas: on 29.5 (för e-möte 4.6-10.6), to 22.8 (för möte 27.8-2.9), fre 20.9 (för möte 25.9-1.10), to 24.10 (för möte 29.10-4.11) och to 21.11 (för möte 26.11-2.12).     Varje medlem har en personlig suppleant. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Utbildningsrådet utser inom sig en viceordförande. Akademiska rådet består av forskningsrådet och utbildningsrådet tillsammans och leds av rektor. Rådets mandatperiod är densamma som styrelsens. Akademiska rådet utser inom sig en viceordförande.