| 26.06.2017

Premiering av vetenskapliga publikationer

Stiftelsen Svenska handelshögskolan har beslutat premiera följande personer som erkänsla för vetenskaplig verksamhet i enlighet med de principer som slagits fast av Stiftelsen Svenska handelshögskolan (09/2014).

De nya riktlinjerna för premiering av vetenskapliga artiklar på Hanken trädde i kraft den 1.5.2017. Det första mötet där Stiftelsen behandlar publikationer enligt de nya riktlinjerna hålls i september 2017. De nya riktlinjerna tillämpas parallellt med riktlinjerna daterade 8.9.2014 t.o.m. 30.4.2018, så att den för forskaren mest fördelaktiga premieringen förverkligas.Styrelsen för Stiftelsen Svenska handelshögskolan har beslutat att publikationer som behandlats vid den nu aktuella premieringen, behandlas på nytt och tas med i beslutsförslaget till mötet i september, förutsatt att de uppfyller de nya kriterierna.Publikationerna behandlas numera kontinuerligt, vilket betyder att skilda deadlines för premieringen inte kommer att utannonseras. Beslutsförslaget görs på basen av data som finns i Haris och det är därför viktigt att ändra publikationens status till publicerad så fort man får en DOI-länk från förlaget.Läs vem som blivit premierad här:

Premierade personer.pdf 

Förteckning över publikationer.pdfLäs mera om de förnyade riktlinjerna för premiering av vetenskapliga publikationer här