| 02.04.2019

Helsinki GSE förstärks med en ekonomiprofessur inom datavetenskap

Den nya professuren vid Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) möjliggörs av en gemensam donation på 2,5 miljoner euro från Saastamoinen-stiftelsen och fonden Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Professuren är knuten till Aalto-universitetets handelshögskola. Helsinki GSE har som mål att öka och förbättra kvaliteten på den nationalekonomiska utbildningen och forskningen i Finland och att främja samarbetet med andra vetenskapsområden. Helsinki GSE är en gemensam enhet för Hanken, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.Den allt snabbare digitaliseringen ökar datamängden inom alla samhällsområden. Man måste kunna samla in, strukturera och analysera data för att effektivt kunna dra nytta av digitalt material i beslutprocesserna. På det viset går det att ta fram ytterst viktig information om orsakssamband för dessa processer.Behovet av effektivare utnyttjande av data i beslutprocesserna är en viktig orsak till att donatorerna vill stödja en professur i ekonomiska vetenskaper och datavetenskaper.-Professuren kompletterar vår högklassiga forskning inom maskininlärning genom att tillföra djupare insikter i beslutsfattarnas ekonomiska beteende, säger Petteri Karttunen, styrelseordförande i Saastamoinen-stiftelsen.Enligt Arto Mäenmaa, ombud för Jenny ja Antti Wihurin rahasto, är Helsinki GSE dessutom ett fascinerande projekt.-Högklassig vetenskap är en förutsättning för att vårt samhälle ska vara framgångsrikt. Sammanslutningar är å sin sida ofta ett utmärkt sätt att öka effektiviteten. I Helsinki GSE förenas dessa båda, säger han.  Ekonomi- och dataprofessuren skapar betydande möjligheter över fakultets- och läroinrättningsgränserna. Ekonomer som specialiserar sig i ekonomi- och datavetenskaper får varierande jobb inom olika sektorer.”När statistisk analys kombineras med ekonomisk modellering inom beslutsprocesserna skapas ett betydande mervärde exempelvis inom teknik- och spelindustrin, detaljhandeln och den offentliga sektorn”, konstaterar Otto Toivanen, akademisk direktör för Helsinki GSE.Helsinki GSE bildades våren 2018 och hösten 2018 inleddes Helsinki GSE:s doktorsprogram och Research Master-program, som förbereder för fortsatta studier.