| 16.07.2021

”Glädjen är dubbel när den är delad” – i den nya kursen i kulturell hållbarhet och kommunikation flödar studenternas kreativitet

Marisun och Anni
Under våren ordnades det för första gången en kurs i kulturell hållbarhet och kommunikation på Hanken. Kursen var ett svar på studenternas intresse för kurser i humaniora.

Kursen “Cultural Sustainability and Communication” gav studiepoäng i engelska. I trådarna höll Maria Asuncion Gajitos, lektor i engelska på Hanken och Anni Pokki, professionell pianist, Hankenalumn och ombudsman för Konstuniversitetets stödstiftelser.

- I en enkät som gjordes före kursen kom det fram att studenterna praktiserar olika former av konst: teater, körsång, banduppträdanden, skrivande och så vidare, säger Gajitos och Pokki.

Det här var en kurs som erbjöd nya färdigheter i reflektion. Gajitos bakgrund är i humaniora och hon anser att universitetsutbildning bör erbjuda en helhetsmässig möjlighet för studenterna att utvecklas. En väg till det här är att dela expertis och kontakter – ”delad glädje är dubbel glädje”, som Gajitos säger.

- Kursen baserade på samarbete och därför inbjöds gäster för att diskutera bildkonst som ett yrke och dess relation till business och hållbarhet. I och med att det var en kurs i kommunikation fokuserade sig uppgifterna på tillämpning av färdigheter som studenterna fått från grundkursen i affärskommunikation, säger Gajitos.

Ett startskott för att förverkliga en kurs där ekonomi och konst kombineras var Hankens 110-årsjubilium 2019 där temat var kreativitet. Därtill har böckerna Out of Our Minds och The Way of Beauty och böcker av Dr. John Clammer varit centrala inspirationskällor för Gajitos när hon utvecklat kursen.

 

”Också den kulturella dimensionen hör till hållbarhet”

På kursen diskuterades också frågor om kulturell hållbarhet. Det är den av hållbarhetens dimensioner som inte fått lika mycket uppmärksamhet som de ekonomiska och ekologiska dimensionerna som betonats mest eller den sociala dimensionen som särskilt Unesco synliggjort.

- Också den kulturella dimensionen hör till hållbarhet och är en dimension som kan och borde utvecklas överallt. Det är en engagerande och positivt stärkande impuls som gör samhället vackrare och mer mänskligt, säger Gajitos.

En av grupparbetena var att designa en poster för temaveckan om målen för hållbar utveckling på Hanken. Alla studenter skulle också skriva en konstrecension. De här uppgifterna kommenterades av externa experter – Maria Holmlund-Rytkönen, professor och programdirektör på Hanken, Sanchi Maheshwari, koordinator i socialt ansvar på Hanken samt pianisterna Ossi Tanner och Silja Levander. Därtill intervjuade studenterna bildkonstnärerna Canal Cheong-Jagerroos och Sami Lukkarinen, vars konst kommer att ställas ut i Mänttä i sommar. Den kända galleristen Kaj Forsblom delade med sig av sin erfarenhet som affärsman inom konstvärlden. Därtill fanns det på kursprogrammet en video av Johan Vestin om hur det är att vara kurator för en Art-in-Residence-utställning

- Den här gången var kursen fokuserad på bildkonst och det var också meningen från början att vi skulle besöka gallerier och museum, till exempel Ilya Repins utställning på Ateneum – något som dock inte blev av under kursen på grund av coronarestriktionerna. Vi har planerat att kursen i framtiden också kunde inkludera scenkonst, säger Gajitos.

 

”Långa traditioner av att värdesätta konst inom finlandssvensk business”

Pokki har graduerats från Kungliga musikhögskolan i Stockholm, varefter hon studerade finansiell ekonomi på Hanken. Hon ser stora möjligheter i att forska mer i hur ekonomi och konst hänger ihop.

- Det intressanta är att konstnärer inom musiken ofta är mer bekväma med att tala om pengar jämfört med konstnärer på många andra områden, där det är vanligare att befara att man som konstnär förlorar sin själ om man ger sig in på business.

Pokki är till exempel intresserad av principerna för hur konsten skall finansieras.

- Jag har varit med och ordnat den klassiska musikfestivalen Mänttä Musikfestspel. I stort sett fungerar kulturfinansieringen väl i Finland men det finns vissa egenskaper i det nuvarande finansieringssystemet som gör att det långsiktiga utvecklingsarbetet och planeringen är utmanande för kulturorganisationer. Coronapandemin har också visat att kulturfinansieringen behöver reformeras— speciellt gällande frilanskonstnärer. Ett välfungerande system för kulturfinansiering är en viktig del av kulturell hållbarhet.

Att en kurs i konst och kultur ordnas just på Hanken är enligt Pokki naturligt.

- Det finns en lång tradition av att värdesätta konst inom den finlandssvenska businessvärlden. Det syns bland annat i de medel som personer som Amos Andersson och Gösta Serlachius donerat för att möjliggöra konstnärlig verksamhet.

 

De som är intresserad av att samarbeta kring kursen får gärna kontakta Maria Gajitos per e-post maria.gajitos@hanken.fi.

Ett poddavsnitt om hur konst kan inkluderas i hållbarhetsdiskursen kommer att sändas på Hankens Sustainability Unwrapped-podcast den 26.8.

 

Text: Maria Svanström

Foto: Pia Pettersson