| 01.12.2022

Doktorsavhandling: Lagstiftning om obligatorisk rapportering om företagens sociala ansvar kan få överraskande konsekvenser

För närvarande antar bland annat EU nya lagar om offentliggörande av företagens sociala ansvar. Syftet med dessa lagar är att uppmuntra företagen att utveckla en ansvarsfull affärsverksamhet. Det är därför troligt att olika effekter på företaget och dess intressenter kommer att uppstå, varav vissa kan vara oavsiktliga.

I sin doktorsavhandling "On the Costs, Benefits and Externalities of Mandatory CSR Disclosure Laws" analyserar Jukka Kettunen Opens in new window de ekonomiska konsekvenserna som dessa lagar kan ha.

Även om samma EU-direktiv om obligatorisk information om företagens sociala ansvar finns i nationella lagar inom hela unionen, varierar kostnaderna för införandet av lagarna mellan länderna. Kostnaderna är lägre i länder som är inriktade på intressenter, t.ex. de nordiska länderna. Däremot är kostnaderna högre och långvarigare i aktieägarorienterade länder.

-Antagandet av lagar om obligatoriska CSR-rapportering är dyrare i länder som tidigare hade lägre CSR-nivåer, sammanfattar Kettunen.

Oftast ökar större lagstiftningsreformer som kräver högre grad av offentliggörande också revisorernas arbetsbörda och arvoden. Det här är dock inte fallet gällande informationen om företagens sociala ansvar, som tvärtom minskar revisionsarvodena. Orsaken till detta verkar vara att de omfattande hållbarhetsrapporter ger värdefull kundinformation till revisorerna.

-Den information som tillhandahålls genom obligatoriska CSR-rapporter hjälper revisorerna att bättre fördela de knappa revisionsresurserna, vilket återspeglas i lägre revisionsarvoden, särskilt på konkurrensutsatta revisionsmarknader, hävdar Kettunen.

I sin avhandling finner Kettunen också att effekterna av lagar om offentliggörande av företagens sociala ansvar kan sprida sig från större reglerade företag till mindre oreglerade företag. Särskilt i branscher med en stor andel företag som omfattas av bestämmelserna, ökar de oreglerade företagen både på sina kapitalutgifter och sina anställda. Med tanke på att företagens sociala ansvar blir alltmer vanligt förekommande menar Kettunen att dessa investeringar sannolikt är ett strategiskt svar på ett konkurrenshot.

Avhandlingen finns tillgänglig här. Opens in new window

Jukka Kettunen disputerar på sin avhandling fredagen den 2 december kl. 12.00 EEST Svenska handelshögskolan och via Teams. Opens in new window

Opponent och universitet: Katrin Hummel, professor, Wiens handelshögskola
Kustos: Kim Ittonen, doktor, professor, Svenska handelshögskolan
Plats: Svenska handelshögskolan, Helsingfors, festsalen och online