| 28.05.2019

AI kan bli ditt nästa strategiska problem

Föreställ dig en värld där ledningen utan eftertanke förverkligar beslut som rekommenderas av komplexa algoritmer. Algoritmerna har utvecklats till ”svarta lådor” bortom ledningens fattningsförmåga.

I en nyskriven artikel i toppublikationen Academy of Management Review hävdar Hanken-forskarna Mikko Vesa och Frank den Hond samt Dirk Lindebaum (Cardiff Business School) att det här är ett existerande och växande problem för företag idag.Av två orsaker kan artificiell intelligens under sådana förhållanden bli en källa till strategiska problem, istället för en lösning på dem. För det första kan algoritmer bara analysera det som redan har skett, det vill säga historiska data. De kan inte redogöra för det oväntade eller okända. Det här är ett stort problem i dagens affärsmiljöer som kännetecknas av kraftig turbulens. Det förflutna, i form av data, är helt enkelt inte bra på att förutspå framtiden.För det andra kan en övertro på algoritmer för analys och beslutsfattande göra ledarskapet blint för de ursprungliga syftena, begränsningarna och rollerna. Då uppstår ett självförvållat tillstånd av lärd hjälplöshet. I ett sådant tillstånd börjar ledningen tjäna algoritmen istället för att låta algoritmen tjäna den.Det här betyder att företag borde undvika att förlita sig för mycket på artificiell intelligens och beslutsfattande baserat på algoritmer. Även om dylik teknologi kan vara en effektiv källa till konkurrenskraft ligger det slutgiltiga ansvaret hos det mänskliga ledarskapet.Artikeln:Lindebaum, Dirk, Mikko Vesa, and Frank den Hond. 2019. Insights from the Machine Stops to better understand rational assumptions in algorithmic decision-making and its implications for organizations. Academy of Management Review (in-press). DOI: 10.5465/amr.2018.0181