|
Hankens bokslut för 2015 godkändes av högskolans styrelse 20.4.2016.
|
Här kan du läsa och ladda ner Hankens bokslut och verksamhetsberättelser.