Personer Maria Sandberg

Maria Sandberg

Title

Doktorand, Timanställd, övrig personal

Department

Personaladministration och forskningsservice (Helsingfors)

Ekonomie magister, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2011

Maria Sandberg är doktorand vid Hanken Svenska handelshögskolan. Hennes doktorsavhandling analyserar reducering av konsumtionsnivåer i högtkonsumerande samhällen. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbara produktions-konsumtionssystem, degrowth och tillräcklighet.

Valda publikationer
Maria Sandberg, Kristoffer Bernhard Wilén, Kristian Klockars2018,'Green growth or degrowth? Assessing the normative justifications for environmental sustainability and economic growth through critical social theory',Journal of Cleaner Production,vol. 206,no. January 2019,pp. 133-141.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.175
Maria Sandberg, Maria Holmlund-Rytkönen2015,'Impression Management Tactics in Sustainability Reporting',Social Responsibility Journal,vol. 11,no. 4,pp. 677-689.https://doi.org/10.1108/SRJ-12-2013-0152