Maria Sandberg

Maria Sandberg

Title: 
Doktorand
Title: 
Doctoral Student
E-mail: 
maria.sandberg@hanken.fi
Postal address: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Marketing (Helsinki)

Enhet/ämne:

Marknadsföring (Helsingfors)

Forskningsområden:
  • 512 Företagsekonomi
  • Sustainable production-consumption systems
  • Sufficiency
  • Sustainability discourses
  • Macromarketing
  • Critical marketing
Short CV:

Maria Sandberg is a PhD student at Hanken School of Economics as well as a student in sociology at University of Helsinki. Her research interests include sustainable production-consumption systems, sufficiency and degrowth, and environmental sustainability. Her dissertation analyzes advances to reduce consumption levels in high-consuming societies.

Kort CV:

Maria Sandberg är doktorand vid Hanken Svenska handelshögskolan samt studerande i sociologi vid Helsingfors Universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar hållbara produktions-konsumtionssystem, enkelt leverne och miljöansvar. Hennes doktorsavhandling analyserar reducering av konsumtionsnivåer i högtkonsumerande samhällen.

Education

M.Sc. (Econ.), Hanken School of Economics, Finland, 2011

Utbildning

Ekonomie magister, Hanken Svenska handelshögskolan, Finland, 2011