Disputation - Apramey Dube

Date
Place:
Online
Doktorand Apramey Dube disputerar i marknadsföring på avhandlingen:

¨Service Experience in Customers’ Everyday Contexts. An Investigation of Customers’ Experiences from Using Smartphone Apps¨

Opponent och universitet:
Professor Bård Tronvoll - Inland Norway University of Applied Science, Norway and Karlstad University, Sweden

Kustos:
Maria Holmlund-Rytkönen

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.

Pressmeddelandet med mera information om disputationen kan du läsa här.

 

Disputationen hålls via videokonferens
Videokonferensen nås via en Teams möteslänk här. Länken öppnas 30.3. kl 12

En videokonferensdisputation följer huvudsakligen samma principer som en traditionell disputation. Under denna disputation gäller följande för publiken:

  • videokonferensen nås via en Teams möteslänk som öppnas kl 12
  • önskvärt att alla ansluter sig till mötet före kl 12.15 då disputationen börjar
  • under disputationen är publikens mikrofoner och kameror stängda, får ingen bandning ske, och får konversationsfunktionen användas enbart när kustos tillåter den
  • den som önskar rikta en fråga till disputanden kan be om ordet av kustos i konversationsfunktion som öppnas efter att opponenten avslutat sin del