Mona Weckström

Mona Weckström

Titel: 
Biblioteksamanuens
Title: 
Assistant Librarian
Mobiltelefon: 
+358 40 352 1267
Intern telefon: 
267
Arbetsrum: 
013
E-post: 
mona.weckstrom@hanken.fi
Postadress: 
PB 479
00101
Helsingfors
Unit/subject:

Library (Helsinki)

Enhet/ämne:

Biblioteket (Helsingfors)

Job tasks:

Service Desk  
Technical maintenance of the facilities and literature collections 
Invoicing, clerical work 
Selling publications

Arbetsuppgifter:

Servicediskansvarig 
Tidskriftshantering 
Tekniskt underhåll (bibliotekets utrymmen och litteratursamlingen)
Fakturering och kontorsärenden 
Försäljning av högskolans publikationer