Personer Jan Antell

Jan Antell

Titel

Universitetslektor

Department

Finansiell ekonomi (Helsingfors)

Languages