Ettornas huvudämnesval & Campus Day

Plats
Helsingfors
Rum
Maxen
Huvudämnena presenteras på ämnesspecifika infotillfällen och Hankens partners hjälper med vägledningen.

Fr.o.m. kl 9.15 bjuder pwc på kaffe
9.25-9.30 Kort inledning och dagens program
9.30-10.00 Finansiell ekonomi
10.00-10.30 Företagsledning och organisation
10.30-11.00 Redovisning

11-12.45 LUNCH + MÄSSA  - Hankens partners och ämnen + karriärtjänster och studiebyrån i aulan

12.45-13.15 Nationalekonomi
13.15-13.45 Handelsrätt
13.45-14.15 Entreprenörskap och företagsledning 

14.15-14.30 PAUS            

14.30-15.00 Informationsbehandling
15.00-15.30 Marknadsföring

Related content