| 11.11.2020

Hanken och UFF: Att öka medvetenheten om återanvändning av textilier

Clothes hanging on a clothes rail
En nyintroducerad EU föreskrift kommer förplikta medlemsländerna att implementera skild textilavfallsinsamling senast 2025.

”Det är ytterst viktigt att öka allmänhetens medvetenhet om sorteringsmöjligheterna för återanvändningen av kläder antingen för deras ursprungliga ändamål, för användning som återanvänt material eller för sortering som avfall; i vilket fall de även i framtiden sorteras som blandavfall. Målet med detta är naturligtvis att motverka slöseri av resurser.”

Sustainability Unwrapped bloggen intervjuar forskaren Anna Zhuravleva från Hankens HUMLOG institut UFF:s kommunikationsspecialist, Maija Makkonen, för att lära sig mera om textilåteranvändningens framtid i ljuset av de nya föreskrifterna.

Tags