| 03.10.2019

Hankendagen: Närvaro, reflektion och återhämtning nycklar till relevant ledarskap

Ann Hellenius Hankendagen
Vad är ett relevant ledarskap i en datadriven snabbrörlig värld? Vikten av att se individen är avgörande för vårt ledarskap, och ett relevant ledarskap är avgörande för att företaget ska lyckas, sade Ann Hellenius under Hankendagen.

När samhället utvecklas i rasande takt med ny teknik, är den största utmaningen för ledare i dag att hantera den snabbrörliga omvärlden. Kundernas behov ändras fort, och att klara de snabba omställningarna är utmaningar som de flesta behöver hantera. Det här i kombination med att man i många organisationer har gamla arbetssätt och måste hitta sätt att snabbt ställa om är svårt, säger Ann Hellenius, som inledde seminariet under Hankendagen den 20 September 2019.

Ann Hellenius föreläste om relevant ledarskap under Hankendagen.jpg

– Nuvarande kunder och framtida kunder får nya beteenden när vi använder ny teknik. Och företag som förstår hur man ska möta dessa nya beteenden och behov är de som lyckas. Framförallt de som också jobbar datadrivet kopplat till kundernas nya beteenden.

Ann Hellenius har jobbat som ledarskapskonsult, drivit eget bolag och nu jobbar hon som CIO på Scandic. Hon föreläser om ledarskap, som hon är passionerat intresserad av. Under Hankendagen talade hon om de utmaningar som ledare möter i en snabbrörlig datadriven värld, och vad dagens ledare behöver för att lyckas med ett relevant ledarskap. Framtidens ledare behöver större kunskaper om teknik för att kunna leda datadrivet, men ledarna behöver också kunskaper om säkerhet och integritet, säger Hellenius.

– Jag har sett många företag som har fått hårda smällar på sina varumärken, på grund av att frågorna kring säkerhet och integritet har legat alldeles för långt ner i organisationen. Traditionellt sett har de hanterats av en it-avdelning och kanske inte ens en CIO utan av en CISO, det vill säga en säkerhetsexpert i bolaget. Detta borde vara styrelsefrågor och ledningsfrågor, säger Hellenius.

Ökad stress bland medarbetare

Bland medarbetarna leder den snabba teknologiska utvecklingen till att stressnivån ökar – och det här är en utmaning som ledare behöver verktyg för att hantera. Hellenius förespråkar autentiskt ledarskap, och med det menar hon att man leder utifrån sina egna värderingar, har förtroende för medarbetarna, är närvarande och håller sina medarbetare om ryggen.

– Att se individen och att se potentialen i varje människa är avgörande för att kunna skapa kreativa och innovativa kulturer, säger Hellenius.

I dag lever vi i ett konstant informationsflöde, och Hellenius betonar vikten av att avlägga tid för reflektion – att reflektera över vad den här informationen betyder för mig. Samtidigt behöver både ledare och medarbetare tid för återhämtning.

–  Vi måste hitta sätt där vi verkligen inte bara har fokus på prestation, utan att vi har en kombination av prestation och återhämtning. I den konstanta informationstsunamin som sköljer över oss varje dag behöver vi tid för att reflektera över det vi lärt oss, säger Hellenius.

Ann Hellenius föreläser under Hankendagen.jpg

Ann Hellenius

Karriär: CIO (Chief Information Officer) vid Scandic. Tidigare CIO för Bankgirot och innan dess Stockholms stad, entreprenör och vd för eget konsultbolag, jobbat som management konsult vid Ernst & Young Management Consulting och Cambridge Strategic Management Group.

Utbildning: Ekonom (från Linköpings universitet och University of Bath utanför London)  

Andra uppdrag: styrelsemedlem i HiQ, Synsam, MSAB samt Volvo Finans. Oberoende rådgivare i svenska regeringens digitaliseringsråd. Engagerar sig i kvinnonätverken Women for Leaders och Ruter Dam.

Bokaktuell: Ger ut en bok om ledarskap i början av 2020.

Familj: Tre barn, 13, 11 och 8 år

Foto: Niklas Gerkman