Kurser och studieplaner

Kursutbud i ämnet marknadsföring och studieplaner för den integrerade kandidat- och magisterutbildningen i marknadsföring.

Marknadsföring är ett område i kontinuerlig förändring och vårt kursutbud utvecklas ständigt för att följa trenderna och förändringarna på marknaden. Detta innebär att kursutbud och studieplan uppdateras årligen. Var därför noga med att följa ditt eget års studieplan och kolla upp ändringar i kursutbudet.

Relevant information på andra sidor:

*äldre studieplaner kan för tillfället hittas i WebOodi Opens in new window . Gå till Studiehandböcker och välj institutionen för marknadsföring.

 • Kom ihåg att välja rätt studieort
 • Då du är inne i vald studiehandbok kan du byta läsår med hjälp av drop down menyn uppe på sidan (mot vänster).

Utbytesstudier/ Utlandspraktik

I kandidatstudierna ingår det att åka på utbyte Opens in new window eller göra praktik utomlands Opens in new window . Om du väljer att åka på utbyte rekommenderas det att du tar kurser som kan räknas mot din examen, vanligast är att man inom utbytesstudierna avlägger kurser inom ett separat biämne.

Om du har frågor:

 • Som gäller specifika kurser – kontakta kursens lärare. Vem som är lärare kan du se i kursbeskrivningen som finns i WebOodi. Opens in new window
 • Studieplaner och studieplanering:
  • Allmän studieplanering – studiebyrån. Opens in new window
  • Om ersättande marknadsföringskurser i din utbildning: kontakta läraren i kursen du vill få ersatt.
  • För att få kurser till godo för din examen: kontakta ämnesansvariga.
 • Om kurser under ditt utbyte som kan räknas mot ditt huvudämne eller biämne i marknadsföring – kontakta Åke Finne Opens in new window om du är på kandidatnivå och ämnesansvariga om du är på magisternivå i Helsingfors. Åker du från Hanken i Vasa bör du kontakta Peter Björk. Opens in new window Gör detta alltid innan du åker iväg.

Tillbaka upp