Efter kursanmälan

Läs mer om vad som sker efter att du gjort din kursanmälan

Efter att du anmält dig

Bekräftelsemail med behövlig information skickas till dig efter en lyckad anmälan. Om du inte får mailet i din inbox vänligen kontrollera även din skräppost (junk mail) innan du tar kontakt. Tyvärr pågår det en kamp mellan de olika programmen som leder till att en del meddelanden hamnar till skräppost utan orsak.

När du fått en kursplats via anmälningstjänsten

Alla kursanmälningar förs manuellt in (av administrationen) i Hankens studieregister och vi ber därför om tålamod för en period om en till två veckor efter att du anmält dig. Dina kursanmälningar kommer att synas i din WebOodi så snart du blivit registrerad - du skall inte ytterligare anmäla dig via kursens hemsida i den elektroniska studiehandboken WebOodi (anmälningslänken "Anmäl dig här" i WebOodi gäller alltså inte öppna universitets studerande).

Info om kursens start

Inför kursstart kommer läraren att skicka epost till alla kursdeltagare med ett Moodle-lösenord (nyckel) i de fall att kursen är låst. I Moodle framgår exakt tidtabell och all kursspecifik information. Om du ej fått lösenordet, vänligen kontakta läraren.

Kursinformation

hittar du i WebOodi. Klicka på kurskod för full beskrivning (inte på kursnamnet).

De detaljerade läsordningarna

finns i Schema i de fall kursen ges som närundervisning. WebOodi anger endast undervisningsperioden (ramarna för kursen) som ändå i praktiken kan skilja sig mycket från det faktiska tidsspannet. Om du inte hittar tidtabellen för din närundervisnings-kurs i Schema, vänligen kontakta läraren.

Du hittar instruktioner hur använda Schema i filen nedan. Anvisningarna finns också på framsidan av WebOodi studiehandboken: anvisningar_for_nyaschema.pdf

Hur aktiverar du ditt användar-ID?

Du bör aktivera ditt användar-ID till Hankens nätverk ca en vecka innan kursstart för att bli registrerad i Moodle och komma åt kursmaterialet, samt få åtkomst till din Hanken e-post dit läraren skickar all viktig information som du behöver.

Du hittar anvisningar om hur du aktiverar ditt användar-ID HÄR. Vänta dock en tid (1-2 veckor) innan du aktiverar - vi måste först hinna manuellt registrera dig i Hankens studentsystem.

Vänligen notera att du behöver finländska bankkoder för att kunna aktivera användar-ID och därmed kunna delta på kursen/kurserna på distans.

Moodle - platsen för kursmaterial och kommunikation

Kursmaterialet finns i Moodle. Föreläsaren skickar epost med information och Moodle-kursnyckel inför kursstart. Kom ihåg att även kolla din junk mail om du ej fått mail när kursen startar.

Distansundervisning

gäller tillsvidare alla Öppna universitetsstuderande för hössterminen, även Snabbleden 2021-2022. Ett och samma snabbleds-kurspaket ges gemensamt på distans för studerande både i Helsingfors och i Vasa. Examination kan dock förutsätta att studerande kommer fysiskt på plats (alla restriktioner beaktas), antingen till Hanken i Helsingfors eller i Vasa.

Tentamina

I praktiken innebär undantagsreglerna att alla tentamina inkommande höst 2021 för dig som Öppna universitetsstuderande i första hand ordnas som elektronisk tentamen i Examinariums utrymmen fysiskt på Hanken antingen i Helsingfors eller i Vasa.

Alternativt kan examinationen också ske helt online i t ex Moodle.

Om de nationella rekommendationerna gällande pandemiläget tillåter kan Hanken besluta att tentamen ska ske vid traditionellt tentamenstillfälle ordnat gemensamt för alla studerande. I sådant fall följs gällande säkerhetsföreskrifter och studerande meddelas om förändrad examinationsform senast två veckor före den aktuella dagen.

I e-tent programmet Exam i vårt Examinarium har varje studerande två separata tentamenstillfällen. Vardera är öppet inom ett tidsintervall där du själv väljer och bokar din tid; ett tenttillfälle inom vardera intervallet.

Du kan välja den fysiska orten för e-tent i Exam fritt, endera i Helsingfors eller i Vasa (OBS! p.g.a. praktiska omständigheter kan du som tenterar i Vasa endast boka en tid när vaktmästare är avtalat på plats och kan släppa in dig/hjälpa dig tillrätta).

Också du som är studerande inom öppna universitetets snabbled 2021-2022 har för varje separat obligatorisk grundkurs med denna examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

Detta gäller för VARJE kurs för dig som Öppna universitetsstuderande (grund-, OPU-grund och ämnes-, fördjupad och språkkurs).

Det är ytterst viktigt att du regelbundet (1 gång/dag) läser din Hanken e-post, eftersom det är dit lärarna sänder kursnyckeln (lösenordet) till respektive kurs Moodle sida.