|
Artificiell intelligens i företagets tillväxtagenda, kreativitet i kaos och kreativt ledarskap var teman när Emma Storbacka, Jacob Dalborg och Christopher Thölix intog scenen under Hankens internationella alumndag i Stockholm den 17 maj.
|
Virpi Sorsa och Jouni Virtaharju undersöker hur anställda inom Helsingfors stad har upplevt organisationsreformen som genomfördes för knappt två år sedan. De erbjuder staden verktyg att förstå förändringen på ett sätt som siffror inte kan mäta.
|
Hanken International Talent-initiativet sammanför utländska studenter med mentorer på finländska företag.
|
I värsta fall kan det hända att flera års arbete går förlorat om man inte har funderat på de etiska aspekterna, säger Anu Helkkula som är forskningsetisk stödperson vid Hanken.
|
Efter nästan 10 år som styrelseordförande för Hanken har Björn Wahlroos gett över klubban till Jannica Fagerholm. Under den här tiden har Hanken fått en stabil ekonomi, och det är tack vare alumnerna, säger Wahlroos.
|
Hankens styrelseordförande Jannica Fagerholm ser med stor iver på sitt nya uppdrag, men är oroad över finansieringen i framtiden.
|
I nyaste numret av Hankentidningen kan du läsa om hur konkreta uppdrag för företag ger studenterna en försmak av arbetslivet. Läs också en intervju med Hankens styrelseordförande Jannica Fagerholm.
|
De fyra styrkeområdena är Konkurrensanalys och servicestrategi, Finansiering, redovisning och företagsstyrning, Ansvarsfull organisering och Att leda för tillväxt och välmående.
|
Magasinet Hanken lyfter fram ny forskning och kunskap och belyser aktuella studiefrågor. I magasinet ingår också debattartiklar, kolumner, boktips och läsårets doktorsavhandlingar.
|
Du kan nu läsa årets andra nummer av alumntidskriften Hanken via Hankens webbplats.