| 26.02.2019

Hankens nya styrkeområden är tvärvetenskapliga

De fyra styrkeområdena är Konkurrensanalys och servicestrategi, Finansiering, redovisning och företagsstyrning, Ansvarsfull organisering och Att leda för tillväxt och välmående.

I december beslöt Hankens styrelse om nya styrkeområden för de följande fem åren. Att definiera styrkeområden är ett sätt för Hanken att visa vilka forskningsområden som högskolan är speciellt stark inom.

De fyra nya styrkeområdena är Konkurrensanalys och servicestrategi, Finansiering, redovisning och företagsstyrning, Ansvarsfull organisering och Att leda för tillväxt och välmående.

De nya styrkeområdena har tydli­gare fokus jämfört med styrkeområdena för den föregående femårsperioden, säger Jaakko Aspara, som är prorektor med ansvar för forskning.

– De förra styrkeområdena motsvarade namnen på institutionerna eller huvudämnena. Den här gången bestämde vi att områdena får vara tvärvetenskapliga, eller mer fokuserade delområden av våra huvudämnen eller institutioner, säger Aspara.

Genom att definiera styrkeområden profilerar sig Hanken, styrkeområdena är forskningsområden som Hanken fokuserar på och där forskningen är i världsklass. Det ingår också i Hankens strategi att forskningen särskilt inom styrkeområdena ska vara banbrytande. Styrkeområdena visar tydligt för högskolans samarbetspartner vad Hanken satsar extra på.

Internationell expertpanel evaluerade

Totalt anmälde nio forskningsgrupper sitt intresse för att bli nya styrkeområden. De här grupperna evaluerades av en internationell expertpanel som kom med en rekommendation om att fyra av de här skulle bli styrkeområden under följande femårsperiod. Det slutliga beslutet om styrkeområdena för åren 2019–2023 fattades av Hankens styrelse i december i fjol.

Utöver profileringen har styrkeområdena också en betydelse för hur resurser kanaliseras inom Hanken i och med att styrkeområdena får en tilläggsfinansiering från bland annat Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. Aspara vill ändå betona att det bedrivs mycket annan forskning inom Hanken, även om högskolan satsar lite extra på styrkeområdena under den följande femårsperioden.

– Vi har försökt understryka att oberoende av vilka styrkeområdena är, så vill vi att alla nio forskningsgrupper fortsätter med sin framgångsrika forskning, säger Aspara.

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align="left"
data-entity-uuid="60ff8846-447e-4da9-b377-1bcd66b0ced6"
>


 

 

 

 

 

Hankens styrkeområden 2019–2023

Konkurrensanalys och servicestrategi
Forskningen inom det här området fokuserar på företagsstrategier och på konsument- och kundbeteende, med betoning på nya marknader med digitalisering och service.

Finansiering, redovisning och företagsstyrning
Inom det här området undersöker forskarna hur förvaltnings- och styrningssystem  påverkar  företagets investerings- och finansieringsbeslut samt företagets långsiktiga lönsamhet.

Ansvarsfull organisering
Ansvarsfull organisering avser forskning om hur samhälleliga aktörer, till exempel företag, organisationer och nätverk, organiserar sig för att uppnå förändringar för hållbar utveckling.

Att leda för tillväxt och välmående
Forskarna inom det här området fokuserar på ledning av mänskliga resurser och entreprenörskap, och intresserar sig framför allt för hur välmående kan ses som ett sätt för individen och hela organisationen att nå bättre resultat.


Artikeln ingår i Hankentidningen nummer 1/2019. Läs hela tidningen här.