| 05.03.2019

Björn Wahlroos återvänder alltid till Hanken

Efter nästan 10 år som styrelseordförande för Hanken har Björn Wahlroos gett över klubban till Jannica Fagerholm. Under den här tiden har Hanken fått en stabil ekonomi, och det är tack vare alumnerna, säger Wahlroos.

Björn Wahlroos var Hankens styrelseordförande i tre perioder, åren 2010–2018, och utöver det under hösten 2009. När han blickar tillbaka över de här åren anser han att styrelsens viktigaste jobb har varit att få ekonomin på fötter.

– Hanken har blivit en rik högskola och har cirka 200 miljoner euro i kapital. För tio år sedan när den nya universitetslagen trädde i kraft hade vi i praktiken ingenting. De här pengarna garanterar kvalitet på kort sikt och beständighet på lång sikt, säger Wahlroos.

Alumnernas förtjänst

Det är tack vare alumnerna som Hanken har lyckats åstadkomma en stabil ekonomi, säger Wahlroos. Den första medelinsamlingskampanjen, Hanken 100, var den som vände allting. Då samlades det in nästan 16 miljoner euro, och Hanken fick en stor motfinansiering av staten.

– Hanken har en unik krets alumner. Deras familjer, familjestiftelser och alumnerna själva både kan och vill kontribuera väldigt mycket, säger Wahlroos.
Också resultatet från den andra medelinsamlingen, HANKEN RETURNS, bidrog till den goda ekonomin, liksom det att affären där Hanken köpte sina egna fastigheter blev bra. I och med att ekonomin står på en stabil grund ser Wahlroos tryggt på Hankens framtid.

– Alla de här sakerna ihop har gjort högskolan till en ekonomiskt mycket stabil enhet. Det är klart att vi är kritiskt beroende av vår största finansiär, staten, men det faktum att vi har ett så stort kapital betyder att vi har en rörelsefrihet som knappt någon annan högskola har.

Hanken en del av livet

När Wahlroos får en fråga om sitt bästa minne från tiden som styrelseordförande blir han fundersam en stund. Sedan svarar han att det hänger ihop med den första medelinsamlingskampanjen, som pågick åren 2009–2011 i samband med att Hanken fyllde hundra år.

– Jag tror nog att det är festen när vi hade slutfört Hanken 100. Den var så unik, det var sån eufori, det var så fint. Där var fullsmockat på högskolan, och alla hade bidragit, säger Wahlroos.

Wahlroos kommer inte att försvinna någonstans från Hanken, även om han nu gett över styrelseordförandeposten.

– Jag har sagt att jag kommer att finnas tillgänglig om det finns något jag kan hjälpa med. Och det kommer det säkert att finnas, åtminstone i termer av att komma och prata och ge lite pengar och sådant också framöver, säger Wahlroos skämtsamt.

Wahlroos har utöver styrelseordförandeskapet studerat, doktorerat och jobbat vid Hanken. Han har också engagerat sig i stiftelsen och fått flera utmärkelser för sina insatser vid Hanken. För att beskriva vad Hanken betyder för honom personligen hänvisar Wahlroos till den amerikanska författaren Kurt Vonnegut och ett uttryck som Vonnegut har skapat, wampeter. Det innebär att livet kretsar kring någonting.

– Hanken är min wampeter. Hur jag än går i olika riktningar så kommer jag alltid tillbaka till Hanken. Och det är ingen dålig grej, det är jättebra!

 

 

Björn Wahlroos var Hankens styrelseordförande under många år.

 

Foto: Niklas Gerkman

Den här artikeln ingår i Hankentidningen nr. 1/2019. Läs hela tidningen här.