|
10.10.2023
Välkommen på frukost med karriärtjänsterna!
|
Hanken International Talent-initiativet sammanför utländska studenter med mentorer på finländska företag.