|
Hanken International Talent-initiativet sammanför utländska studenter med mentorer på finländska företag.