| 17.09.2021

Skolningar i Mendeley under hösten

Biblioteket ordnar onlineskolningar i referenshanteringsverktyget Mendeley för alla som behöver få ordning på sina referenser.

 

Workshops i Mendeley ordnas nästa gång:
12.10 kl 12.30-13.30
15.11 kl. 10.15-11.15
8.12 kl. 12.30-13.30

Anmäl dig senast en dag före tillfället via https://link.webropolsurveys.com/S/DDA5BB5A7715969D. Teamslänken skickas till alla anmälda en dag före tillfället.

Notera att studerande och personal på Hanken inte kommer att ha tillgång till referenshanteringsverktyget RefWorks efter 31.12.2021. Om du behöver hjälp med att flytta över dina referenser från RefWorks till Mendeley bör du delta i workshopen eller kontakta biblioteket@hanken.fi så fort som möjligt.

Mer information och instruktioner för Mendeley finns här: https://libguides.hanken.fi/referenshanteringsverktyg