| 11.08.2021

Bibliotekets aktiviteter och nyckeltal 2020

Hur mycket ökade e-boksanvändningen på Hanken under fjolåret och hur många hyllmeter litteratur finns på biblioteket? Hankens biblioteks nyckeltal finns nu samlade och vittnar om att förra året var exceptionellt i bibliotekets verksamhet.

 

Biblioteket samlar årligen statistik från alla funktioner och aktiviteter för rapportering till Nationalbiblioteket. Den samlade nationella biblioteksstatistiken årsvis finns tillgänglig via https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/index.php?lang=sv. Delar av statistiken för Hankens biblioteksverksamhet från 2020 finns nu även presenterad i en överskådlig infografik, ta en titt här: https://infogram.com/hanken-library-key-numbers-2020-1h7g6k09jg7wo2o?live 

 

Coronaåret 2020 gjorde ett tydligt avtryck på verksamheten. Att biblioteket höll stängt en stor del av året märks tydligt i siffrorna. Antal fysiska kundbesök minskade med ca 69 000 besök från 2019 (totalt 117 511 besök år 2019 jämfört med 48 245 besök år 2020). Trots bibliotekets ersättande hämtservice minskade lån av tryckta böcker med knappt 4000 böcker (totalt 9168 lån år 2019 och 5213 lån år 2020).  

 

Användningen av det elektroniska materialet har däremot ökat betydligt, vilket är en naturlig följd av det digitala jättekliv högskolan tagit sedan 2019. Antal lästa e-böcker ur Hankens biblioteks samlingar har under 2020 ökat med 15% (totalt 92 135 böcker år 2019 jämfört med 106 193 böcker år 2020) och besöken på bibliotekets webbsida har ökat med hela 82% (totalt 29 903 besök 2019 och 54 366 besök 2020). Antalet informationssökningar via söktjänsten Hanna har ökat med 11% (173 319 sökningar år 2019 och 192 024 sökningar år 2020). 

 

Bibliotekets undervisning och användarutbildning har sedan mars 2020 flyttat online i enlighet med Hankens rekommendation. Antalet undervisningstimmar har därmed även minskat eftersom det har varit möjligt att slå ihop flera grupper under en och samma Teamslänk. Från 69 undervisningstimmar för 2019 har antalet minskat till 50 timmar för 2020.  

 

Till bibliotekets uppgift hör även att rapportera Hankens publikationer till Undervisnings- och kulturministeriet. Det är glädjande att se att antalet Hankenpublikationer som publicerats som Open Access klättrar uppåt, från 68% OA-publikationer år 2019 till 71% OA-publikationer 2020. 

 

Som kuriosa kan ännu nämnas att bibliotekets totala hyllmetrar böcker motsvarar i geografiskt avstånd en sträcka från Hankens ytterdörr på Arkadiagatan till Salutorget (2197 hm)!  

 

Om du har frågor om bibliotekets nyckeltal är du välkommen att ta kontakt med biblioteket@hanken.fi.

Related content