| 22.06.2017

Publikationsforumet söker nya panelister

Publikationsforumet (Julkaisufoorumi, JUFO) verkar i anslutning till Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) och bedömer forskningsorganisationernas vetenskapliga publikationsverksamhet både kvalitativt och kvantitativt.

För att beakta alla publikationskulturer, innefattar klassificeringen både tidskrifter, bokserier, konferenser och bokförläggare. I klassificeringen indelas alla vetenskapsområdens centrala utländska och inhemska publiceringskanaler i tre nivåer:1 = basnivån
2 = ledande nivån
3 = högsta nivån.Bedömningen sköts av 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler med omkring 200 finländska eller i Finland arbetande forskare. JUFO söker nu nya medlemmar till panelerna för en ny fyraårsperiod (2018-2021). De forskare som är intresserade av att kandidera för en plats i en JUFO-panel kan anmäla sitt intresse på adressen http://bit.ly/2swghk3.Anmälningstiden utgår 31.7.2017.Mera information (på finska):

Julkaisufoorumi panelistihaku

Tags